Akava Works -selvitys: Ammattikorkeakoulututkinnosta hyötyä työmarkkinoilla

Akava Worksin tuore selvitys ammattikorkeakoulutuksen vaikutuksesta menestykseen työmarkkinoilla osoittaa, että opinnoista on hyötyä palkkakehityksessä ja työllistymisessä. Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun professorit Petri Böckerman ja Mika Haapanen tekivät selvityksen Akava Worksin toimeksiannosta. Menestymistä työmarkkinoilla arvioitiin sekä valmistumisen jälkeisellä työllisyydellä että ansiotasolla.

21.2.2019

– Tutkimus osoittaa, että ammattikorkeakoulututkinnot ovat vaikuttaneet myönteisesti menestymiseen työmarkkinoilla. Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet ovat hyötyneet opinnoistaan korkeamman ansiotason ja myös paremman työllisyyden kautta – myös silloin, kun opinnot on suoritettu vanhemmalla iällä, sanoo professori Petri Böckerman.

Osaamisen merkitys korostuu työelämän muutoksissa: viime vuosikymmenen aikana korkeakoulutusta vaativat työpaikat ovat lisääntyneet samalla kun vähäisempää koulutusta vaativien tehtävien määrä on vähentynyt. Korkeakoulutettujen työllisyysaste oli 84,5 prosenttia vuonna 2017, kun perusasteen varassa olevilla se oli 41,3 prosenttia (työikäiset 15–64-vuotiaat, lähde Tilastokeskus, Työvoimatutkimus).

– Ammattikorkeakoulutus on yksi suomalaisen koulutusjärjestelmän menestystarinoita. Tradenomeista noin 75 prosenttia työskentelee asiantuntija- ja johtotehtävissä, mikä vastaa amk-koulutuksen tavoitteisiin. Tutkimuksemme osoittavat jäsentemme palkkakehityksen olevan merkittävästi korkeampaa kuin yleisen palkankorotuslinjan, Tradenomiliiton puheenjohtaja Veli-Matti Peltola sanoo.

– Selvitys osoittaa, että työelämälähtöisellä korkeakoulututkinnolla on kysyntää yhteiskunnassamme. AMK-tutkintojen tunnettuutta pitää pyrkiä yhä lisäämään, jotta yritykset tunnistavat tutkinnosta saatavan osaamisen. On myös syytä huomioida, että osaamistason ylläpito vaatii tulevaisuudessa yhä enemmän jatkuvan oppimisen keinoja, erityisasiantuntija Katri Manninen Insinööriliitosta toteaa.

– Akavan tavoitteena on, että ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon asemaa vahvistetaan seuraavalla hallituskaudella. Rahoituksessa pitää panostaa koulutuksen ja tutkimuksen laatuun, elinikäisen oppimisen tehtävän vahvistamiseen ja korkeakoulujen väliseen yhteistyöhön, toteaa johtava asiantuntija Elina Sojonen Akavasta. 

Lisätietoja

Professori Petri Böckerman, puh. 0400 913 189, petri.bockerman@labour.fi

Puheenjohtaja Veli-Matti Peltola, Tradenomiliitto, puh. 040 842 5358

Erityisasiantuntija Katri Manninen, Insinööriliitto IL, puh. 040 706 6450

Johtava asiantuntija Elina Sojonen, Akava, puh. 044 582 7466

 

Tutustu artikkeliin

Miten ammattikorkeakoulutus vaikuttaa menestykseen työmarkkinoilla?

 

Lue lisää aiheesta