Akava Works -talousennuste: Suomen talous yltää kohtalaiseen kasvuun vuonna 2025

Tuore ennuste arvioi Suomen talouden supistuvan 0,4 prosenttia vuonna 2024 ja kasvavan 1,6 prosenttia vuonna 2025. Talouskasvun ainoana moottorina on yksityinen kulutus vuonna 2024. Vuonna 2025 kokonaiskysyntä kasvaa ja kaikki sen keskeiset komponentit vahvistuvat. Työllisyys heikkenee hieman lisää loppuvuonna 2024 ja alkaa kasvaa jälleen vuonna 2025.

12.6.2024

– Uudet arviomme sijoittuvat viimeaikaisten ennusteiden keskikastin tuntumaan. Ennusteemme olettaa, että kokonaistuotanto kasvaa maltillisesti koko loppuvuoden 2024, mikä ei riitä kääntämään vuoden 2024 kasvulukua plussan puolelle. Vuonna 2025 yksityinen kulutus kasvaa ja investoinnit lisääntyvät laajasti, myös rakentamisessa. Jotta ennuste toteutuu, monen toistaiseksi heikolla tolalla olevan mittarin täytyy kuitenkin korjaantua lähiaikoina paremmaksi, arvioi Akavan pääekonomisti Pasi Sorjonen.

Kansainvälisen kysynnän virkoaminen alkaa piristää vientiä syksyllä 2024

Suomen tavaraviennin piristyminen edellyttää teollisuuden elpymistä Euroopassa ja muualla, sillä jopa kolme neljäsosaa viennistä on teollisuusyrityksille tarkoitettuja tuotantotarvikkeita ja investointitavaroita.

– Euroalueen teollisuustuotanto on edelleen pysynyt alavireisenä. Kesän jälkeen on perusteltua odottaa valoisampia aikoja ja nousun alkamista, sillä euroalueen talous kasvaa, palvelusektorin odotukset ovat piristyneet selvästi ja palvelutuotannon odotetaan vahvistuvan lisää, Sorjonen jatkaa.

Kotitalouksien taloustilanne paranee hitaasti

Kuluttajilla on ollut poikkeuksellisen heikko luottamus talouteen jo runsaan kahden vuoden ajan. Parin vuoden takainen nopea hintojen nousu, sitä seurannut jyrkkä reaalipalkkojen lasku ja lainakorkojen nousu panivat monet kotitaloudet ahtaalle. Kotitaloudet ovat nostaneet epätavallisen vähän uusia asuntolainoja vajaan puolentoista vuoden aikana veromuutoksien aiheuttamaa joulukuun piikkiä lukuun ottamatta.

– Kotitalouksilla vie kauan paikata aiemmat reaalitulojen menetykset, mutta suunta on jo vaihtunut. Kuluttajahintojen nousu hidastuu. Reaalipalkat ovat kääntyneet uudelleen nousuun. Ansiotuloverotus on keventynyt. Euroopan keskuspankki laski odotetusti ohjauskorkoaan kesäkuussa ja sen odotetaan jatkavan koronlaskua syksyllä tai viimeistään joulukuussa. Ostovoiman paraneminen ja asuntolainojen korkojen asteittainen kääntyminen laskuun alkavat vähitellen parantaa kuluttajien luottamusta vuoden 2024 jälkipuoliskolla, Sorjonen arvioi.

Työllisyys heikkenee ja työttömyys kasvaa vielä vuonna 2024

Tilastokeskuksen mukaan työllisyys kääntyi loivaan laskuun kesällä 2023. Työttömyys on noussut enemmän kuin työllisyys on vähentynyt, joten niiden summa eli työvoima on edelleen hieman kasvanut. Työvoimatutkimuksen tuoreiden lukujen mukaan työttömiä on nyt enemmän kuin koronakriisin aikana. Myös työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) lukujen mukaan työttömyys on kasvanut, mutta korona-ajan työttömyyden tasoa ei ole vielä lähellekään saavutettu.

– Nähtävissä on roima työttömyyden kasvu etenkin korkeakoulutetuilla ja lomautettujen määrän pysyminen korkeana. Odotamme työllisyyden heikkenevän hieman lisää loppuvuoden 2024 aikana ja alkavan parantua jälleen vuonna 2025. Työttömyysaste kohoaa vuoden 2023 keskimääräisestä 7,2 prosentista 8,0 prosenttiin vuonna 2024 ja laskee 7,5 prosenttiin vuonna 2025.

Kesäkuun 2024 talousennuste on käytettävissä osoitteessa https://akavaworks.fi/julkaisut/ennusteet/talousennuste-6-2024-kajastaa/

Lisätietoja:

Pasi Sorjonen

pääekonomisti

+358 50 557 5271

Lue lisää aiheesta