Akava: Takautuva työeläkevarojen käyttö uusiin tarkoituksiin ei ole mahdollista

Pääministeri Antti Rinne on esittänyt, että pientä työeläkettä saavien naisten etuuksien korottamiseen voidaan ”irrottaa” eläkerahastoista noin 200–300 miljoonaa euroa vuodessa. Näkemys liittynee hallitusohjelman kirjaukseen kolmikantaisesta selvityksestä siitä, miten työeläkejärjestelmän sisällä voitaisiin parantaa pienimmillä työeläkkeillä olevien asemaa. Akava toteaa, että tavoite naisten korkeammasta eläketasosta on tärkeä. Sitä ei kuitenkaan ole mahdollista toteuttaa takautuvasti työeläkejärjestelmän kautta.

8.11.2019

Suomen työeläkejärjestelmä on vakuutusperusteinen ja sen kulmakivi on ansaintaperiaate. Työeläkejärjestelmän perusteella maksettavat eläkkeet perustuvat työn tekoon. Työeläkettä karttuu suhteessa tehdystä työstä saatuun palkkaan, maksetun työeläkevakuutusmaksun perusteella. Työntekijän eläkelain mukainen järjestelmä rahoitetaan kokonaisuudessaan työnantajien ja työntekijöiden maksamilla työeläkevakuutusmaksuilla.

– Pitää muistaa, että työeläkkeet eivät ole valtion verovaroin kustannettavia etuuksia kuten Kelan maksamat eläkkeet, joiden taso perustuu poliittisiin päätöksiin. Kyse on kahdesta erillisestä järjestelmästä, joista toisen puitteissa tulontasaus on mahdollista ja toisen ei, toteaa Akavan johtava asiantuntija Katri Ojala.

– Työeläkkeet ovat yksityistä varallisuutta ja siksi perustuslailla suojattuja. Takautuva työeläkevarojen käyttö uusiin tarkoituksiin ei ole mahdollista, Ojala jatkaa.

Akava painottaa, että työeläkejärjestelmän kestävyydestä pitää huolehtia vastuullisesti ja tasapainoisesti tulevat sukupolvet huomioon ottaen. Työmarkkinaosapuolet seuraavat järjestelmän kantokykyä jatkuvasti asiantuntijatiedon pohjalta.

Lisätietoja:

Katri Ojala

johtava asiantuntija

+358505938205