Akavan jäsenliitot työllistävät 4H:n Taimiteossa 16 nuorta, jotka istuttavat 8 427 taimea

4H-järjestön Taimiteko-toiminta työllistää nuoria metsänistutustöihin ja luo Suomeen uutta hiilinielua.

15.6.2022

Taimiteossa tehdään konkreettisia toimenpiteitä ilmaston ja ympäristön hyväksi sekä hiilidioksipäästöjen kompensoimiseksi. Istuttamalla puita luodaan Suomeen uutta hiilinielua ja tarjotaan nuorille myönteinen kosketus työelämään merkityksellisen kesätyön kautta.

Akava jäsenliittoineen on kolmatta kertaa mukana Taimiteossa. Kesän 2022 taimien istutuksella luodaan 4,24 hehtaaria uutta metsää. Taimiteon tavoitteena on istuttaa 10 000 hehtaaria uutta metsää vuoteen 2030 mennessä. Tämä tarkoittaa noin 20 miljoonaa uutta puuta.

Akava ja sen jäsenliitot ovat kolmen vuoden aikana työllistäneet 55 nuorta istuttamaan lähes 26 000 puuntaimea.

– Taimiteko on hieno mahdollisuus tehdä jotain konkreettista ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja samalla tarjota nuorille kesätyöpaikkoja. Loimu on mukana tukemassa hanketta nyt jo kolmatta vuotta. Loimun tuella on istutettu yhteensä 2 400 taimea, jotka sitovat hiilidioksidia yhteensä 153 600 kg C (ekv.), kertoo Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimun järjestöpäällikkö Johanna Hristov.

Taimitekoja yhdessä 12 jäsenliiton kanssa kesällä 2022

Akava jäsenliittoinen on mukana Taimiteossa kolmatta kesää. Tänä vuonna Taimitekoon osallistuvat Agronomiliitto, Akavan Erityisalat, Kasvatuksen ja Nuorisotyön Asiantuntijat KNT, Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu, Myynnin ja Markkinoinnin Ammattilaiset MMA, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, Professoriliitto, Suomen Ekonomit, Suomen Fysioterapeutit, Tieteentekijöiden liitto, Upseeriliitto, Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ja Akava.

– Ilmaston lämpeneminen on aikamme suurin haaste. Taimiteko on konkreettinen tapa hillitä sitä. Metsää istuttamalla lisäämme hiilinieluja ja työllistämme nuoria. Upea hanke, johon on helppo lähteä mukaan, sanoo Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut YKA:n palvelujohtaja Maria Teikari.

Kuvat: 4H
Lisätietoa: www.taimiteko.fi

Lue lisää aiheesta