Akavan opiskelijat, STTK Opiskelijat ja SYL: Opiskelijat on nostettava velkakuopasta

Akavan opiskelijat, STTK-Opiskelijat ja Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ovat huolissaan opiskelijoiden velkaantumisesta ja vaativat toimia sen pysäyttämiseksi. Opintolainakanta on reilusti yli kaksinkertaistunut vuoden 2017 opintotuen leikkausten jälkeen. Opiskelijoiden velkakuoppa vain syvenee: vuonna 2022 korkeakoulusta valmistuneilla oli keskimäärin 22 660 euroa opintolainaa, eli noin kolme kertaa enemmän kuin kymmenen vuotta aiemmin. Tammikuussa 2024 opintolainakanta oli jopa 6,2 miljardia euroa.

19.3.2024

– Opintolainan kasvulla on monia kerrannaisvaikutuksia. Esimerkiksi perheen perustaminen tai asunnon hankkiminen voivat viivästyä vuosia, kun suuri opintolaina ja taloudellinen epävarmuus painavat päälle, toteaa STTK Opiskelijoiden puheenjohtaja Valtteri Mäyrälä.

Nykyinen hallitus tekee mittavia leikkauksia opiskelijoiden toimeentuloon jäädyttämällä muun muassa opintorahan ja asumistuen indeksikorotukset sekä leikkaamalla asumistuesta. Leikkauksia kompensoidaan nostamalla elokuusta alkaen opintolainan valtiontakausta 650 eurosta 850 euroon kuukaudessa, jolloin opintolainan osuus opintotuesta on korkeakouluopiskelijalle noin 75 prosenttia.

– Leikkausten keskellä opiskelijat joutuvat yhä useammin turvautumaan lainaan. Velkataakka kasvaa –  meillä on pian syvästi velkaantunut sukupolvi. Huoli lainan takaisinmaksusta kalvaa monia, mikä voi vaikuttaa myös niin päätökseen lähteä opiskelemaan kuin oman alan valintaan, huomauttaa Suomen ylioppilaskuntien liiton hallituksen jäsen Aino Halinen.

Opintolainojen korko on noussut tällä hetkellä 4,5 prosenttiin, eli opintolainan kulut ovat kasvaneet suuriksi. Tähän moni opiskelija ei ole pystynyt varautumaan. Suuret korkokulut lisäävät myös lainanoton riskiä.

– Opintojen aikana kertynyt lainataakka kuormittaa opiskelijoiden työkykyä ja vaikuttaa siihen, millaisia töitä opiskelijat haluavat tai pystyvät tulevaisuudessa ottamaan vastaan. Tämä koskee erityisesti aloja, joilla on jo nyt pula osaavasta työvoimasta. Pelkään, että nykyinen kehitys vain voimistaa yhteiskuntamme segregaatiota, toteaa Akavan opiskelijoiden puheenjohtaja Pauliina Ryökäs.

Ainoa suora tie estää opiskelijoiden velkaantumista on nostaa opiskelijoiden ensisijaisia etuuksia, kuten opintorahan tasoa. Opintolainan turvallisuutta on myös parannettava: lainan riskiä on pienennettävä edistämällä opintolainan korkosuojaa. Lisäksi korkoavustuksen ehtoja on parannettava.

– Yhä useampi kipuilee jo nyt opintolainan takaisinmaksun kanssa. Siksi matka kohti velkakuoppaa on pysäytettävä, Mäyrälä, Halinen ja Ryökäs sanovat.

 

Lisätiedot:

STTK Opiskelijat, puheenjohtaja, Valtteri Mäyrälä, puh. 040 776 6690

Suomen ylioppilaskuntien liitto, hallituksen jäsen, Aino Halinen, puh. 044 906 5007

Akavan opiskelijat, puheenjohtaja, Pauliina Ryökäs, puh. 050 522 5339