Hae Akavan opiskelijoiden varapuheenjohtajaksi tai opiskelijaneuvoston jäseneksi

Akavan opiskelijoiden valtuuskunta kokoustaa viimeistä kertaa nykyisellä kokoonpanollaan perjantaina 26. marraskuuta 2021. Vuoden viimeisessä kokouksessa valtuuskunta valitsee Akavan opiskelijoille kaksi uutta varapuheenjohtajaa ja neljä jäsentä opiskelijaneuvostoon vuodelle 2022.

5.10.2021

Akavan opiskelijat on yli 115 000 korkeakouluopiskelijan yhteisö, joka tekee edunvalvontatyötä sekä opiskelijoiden että vastavalmistuneiden puolesta. Edunvalvonnan painopisteinä ovat koulutus-, sosiaali-, hyvinvointi- ja työmarkkinapoliittiset asiat.

Sivun lopussa on käytettävissä hakuun liittyvät aikataulut.

Hae varapuheenjohtajaksi

Akavan opiskelijoille valitaan tulevalle kaudelle kaksi varapuheenjohtajaa. Varapuheenjohtajien tehtäviin kuuluu yhteistyössä puheenjohtajan kanssa johtaa ja ohjata Akavan opiskelijoiden toimintaa ja suunnitella sekä kehittää sitä. Toinen varapuheenjohtajista on vastuussa myös opiskelijaneuvoston toiminnan koordinoinnista.

Akavan opiskelijoiden varapuheenjohtajana pääset hyödyntämään vahvuusalueitasi ja kehittymään. Varapuheenjohtajan tehtävä tarjoaa näköalapaikan opiskelijoiden työelämäedunvalvontaan ja runsaasti mahdollisuuksia vaikuttaa.

Voit hakea tehtävään lähettämällä vapaamuotoisen hakemuksesi ja ansioluettelon sähköpostitse osoitteeseen veera.nyfors@akava.fi otsikolla ”Hakemus Akavan opiskelijoiden varapuheenjohtajaksi / oma nimi”. Ennakkohakemus tulee toimittaa viimeistään sunnuntaina 21.11.2021. Tehtävään on mahdollista hakea myös valtuuskunnan kokouksen aikana.

Huomioithan, että kaikki ennakkohakemukset liitteineen julkaistaan Akavan verkkosivuilla ja ne toimitetaan myös valtuuskunnan jäsenille.

Hae opiskelijaneuvostoon

Opiskelijaneuvoston tehtävänä on omalta osaltaan vastata Akavan opiskelijoiden operatiivisesta toiminnasta. Jokainen opiskelijaneuvoston jäsen on lisäksi vastuussa yhdestä toimintasuunnitelman projektikokonaisuudesta.

Neuvostoon valitaan vuosittain neljä jäsentä. Opiskelijaneuvoston jäsenten tehtävät määritellään henkilökohtaisen kiinnostuksen sekä toiminnan tarpeiden mukaan.

Opiskelijaneuvoston jäsenenä pääset rakentamaan Akavan opiskelijoista vaikuttavampaa toimijaa, jolla on vahva asema suomalaisessa työmarkkinaedunvalvonnassa.

Voit hakea tehtävään lähettämällä vapaamuotoisen hakemuksesi sekä ansioluettelon sähköpostitse osoitteeseen veera.nyfors@akava.fi otsikolla ”Hakemus Akavan opiskelijoiden opiskelijaneuvoston jäseneksi / oma nimi”. Ennakkohakemus tulee toimittaa viimeistään sunnuntaina 21.11.2021. Tehtävään on mahdollista hakea myös valtuuskunnan kokouksen aikana.

Huomioithan, että kaikki ennakkohakemukset liitteineen julkaistaan Akavan verkkosivuilla ja ne toimitetaan valtuuskunnan jäsenenille.

Hakijalle

Akavan opiskelijoiden luottamustoimijoiden hakua varten info maanantaina 18.10.2021 kello 16–17.  Se pidetään etänä Microsoft Teams-alustalla (https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTg0MTdkYmYtMjMxMi00MmIxLWI1NzktNTYxYTIzMDQ0NDcx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c66f8315-1375-46c8-b623-a6fabd61996f%22%2c%22Oid%22%3a%2203ca2397-38ac-419b-86a1-c503530b3c35%22%7d) . Infoon ovat tervetulleita kaikki luottamustoimiin hakemisesta kiinnostuneet.

Hakijoille järjestetään kaksi paneelitilaisuutta ennen valtuuskunnan varsinaista kokousta. Ensimmäinen paneelitilaisuus järjestetään etänä Microsoft Teams-alustalla maanantaina 15.11.2021 kello 16:30 alkaen. Infon osallistumislinkki ja paneelin kysymykset lähetetään hakijoille ennen tilaisuutta. Huomioithan, että tilaisuus tallennetaan. Toinen paneelitilaisuus järjestetään paikan päällä valtuuskunnan kokouksen yhteydessä 26.11.2021.

Uusien toimijoiden perehdytykset tehtäviinsä järjestetään 10.–12.12.2021. Lisäksi valituille varapuheenjohtajille on erillinen perehdytys 4.–5.12.2021.

Varaathan ajat kalenteristasi jo ennakkoon.

Kaikissa hakemiseen liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä Veeraan.

Lisätietoja:

Veera Nyfors

Akavan opiskelijoiden puheenjohtaja

+358 40 511 9370