ITSET-ryhmän hallitusohjelmatavoitteet: kollektiivisen neuvotteluoikeuden toteutuminen varmistettava

Tulevalla hallituskaudella on varmistettava, että itsensätyöllistäjien kollektiivinen neuvotteluoikeus toteutuu myös Suomessa, vaatii Itsensätyöllistäjien yhteistyöryhmä (ITSET-ryhmä) hallitusohjelmatavoitteissaan.

15.2.2023

Euroopan komissio antoi viime syksynä suuntaviivat, joiden mukaan itsensätyöllistäjillä on tietyissä olosuhteissa oikeus kilpailulainsäädännön estämättä neuvotella kollektiivisesti työoloistaan. Myös ammattiliitoilla on mahdollisuus edustaa itsensätyöllistäjiä neuvotteluissa.

”Itsensätyöllistäjien työoloja on parannettava ja heille on taattava kohtuullinen korvaus työstään”, ITSET-ryhmä toteaa hallitusohjelmatavoitteissaan.

ITSET-ryhmä on useiden ammattiliittojen ja palkansaajakeskusjärjestöjen välinen työryhmä, jossa käsitellään itsensätyöllistäjien asioita. Kymmenen järjestöä tai liittoa on allekirjoittanut ITSET-ryhmän tavoitteet hallituskaudelle 2023–2027.

ITSET-ryhmä tavoittelee myös mm. reilua työttömyys- ja sosiaaliturvaa

ITSET-ryhmä vaatii kehittämään työttömyys- ja sosiaaliturvajärjestelmää kokonaisuutena siten, että se on reilu kaikille. Eri työnteon muotojen yhdistämisen tulisi olla sosiaali- ja työttömyysturvan kertymisen kannalta kannattavaa.

Se tarkoittaisi muutoksia työttömyysturvalakiin: työssäoloehtoa ja ansiosidonnaista työttömyysturvaa pitäisi voida kerryttää yhdessä vakuutusjärjestelmässä riippumatta siitä, onko työtulo ollut yrittäjä- vai palkkatuloa.

ITSET-ryhmä nostaa myös esiin, että osaamisen kehittämiselle tulisi olla tasaveroiset mahdollisuudet. Jotta tämä toteutuisi, työelämäpalveluissa tulisi olla riittävä osaaminen itsensätyöllistäjien osaamisen kehittämiseen.

Neljäntenä hallitusohjelmatavoitteena ITSET-ryhmällä on, että matalan kynnyksen oikeussuojakeinoja on vahvistettava työntekoa koskevan oikeussuhteen luonteen selvittämiseksi.

”Riskialttiin ja kalliin tuomioistuinmenettelyn rinnalle olisi tarve nopeammalle ja edullisemmalle keinolle saada työntekoa koskevan suhteen oikeudellinen luonne vahvistetuksi”, ITSET-ryhmä toteaa.

Tutustu tavoiteasiakirjaan: ITSET itsensätyöllistäjien hallitusohjelmatavoitteet

Tavoitteet on allekirjoittanut Akava ry, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry, Kieliasiantuntijat ry, Muusikkojen liitto ry, Näyttelijäliitto – Skådespelarförbundet ry, Suomen freelance-journalistit ry, Suomen Journalistiliitto ry, Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry, Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Teme ry ja Tieteentekijöiden liitto ry.

Lisätietoja

• Johtava asiantuntija Miia Kannisto, Akava ry, 050 551 5292, miia.kannisto@akava.fi
• Sopimusasiantuntija Laura Tuominen, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry, 050 409 2460, laura.tuominen@jhl.fi
• Toiminnanjohtaja Hanna Gorschelnik, Kieliasiantuntijat ry, 050 576 2553, hanna.gorschelnik@kieliasiantuntijat.fi
• Puheenjohtaja Ahti Vänttinen, Muusikkojen liitto ry, 050 569 5585, ahti.vanttinen@muusikkojenliitto.fi
• Toiminnanjohtaja Elina Kuusikko, Näyttelijäliitto – Skådespelarförbund ry, 040 835 9587, elina.kuusikko@nayttelijaliitto.fi
• Va. toiminnanjohtaja Anna-Sofia Nieminen, Suomen freelance-journalistit ry, 045 619 9958, anna-sofia.nieminen@freet.fi
• Edunvalvontajohtaja Petri Savolainen, Suomen Journalistiliitto ry, 050 534 2485, petri.savolainen@journalistiliitto.fi
• Juristi Eveliina Tuominen, Suomen Journalistiliitto ry, 050 540 9927, eveliina.tuominen@journalistiliitto.fi
• Toiminnanjohtaja Nea Leo, Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry, 044 066 4800, nea.leo@taku.fi
• Juristi Jussi Kiiski, Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Teme ry, 040 673 2743, jussi.kiiski@teme.fi
• Erityisasiantuntija Maija Mattila, Tieteentekijöiden liitto ry, 0207 589 618, maija.mattila@tieteentekijat.fi