Mitä Akavan puheenjohtajan tehtäviin kuuluu?

Akavan puheenjohtajan tehtävä on päätoiminen. Puheenjohtaja toimii hallituksen puheenjohtajana, edustaa Akavaa julkisuudessa ja johtaa Akavan toimiston työskentelyä. Akavan liittokokous valitsee Akavan puheenjohtajan neljän vuoden toimikaudeksi. Puheenjohtajan valinta tehdään 25. elokuuta 2020 pidettävässä liittokokouksessa.

31.7.2020

Valittava henkilö toimii Akavan hallituksen puheenjohtajana ja johtaa näin hallituksen työtä. Akavan hallitus koostuu jäsenjärjestöjen edustajista. Akavan hallitus muun muassa käsittelee ja hyväksyy Akavan ohjelmat ja politiikkalinjaukset. Hallituksen työn tukena toimivat toimikunnat.

Puheenjohtaja vastaa Akavan toimiston johtamisesta yhdessä eri vastuualueiden esimiesten kanssa. Puheenjohtaja johtaa toimiston johtoryhmää ja toimii puheenjohtajana sen kokouksissa. Akavan toimistossa on yli 30 työntekijää.

Puheenjohtajan olennainen tehtävä on toimia Akavan vaikuttamistyön ja ohjelmatuotannon vastuuhenkilönä. Hän on päävastuussa suhteista ministeriöihin, ministereihin, puolueisiin, työmarkkinakeskusjärjestöihin sekä muihin keskeisiin sidosryhmiin.

Puheenjohtaja edustaa Akavaa työmarkkinajärjestöjen johtoryhmässä sekä toimii pääneuvottelijana keskeisissä työmarkkina-asioissa.

Akavan puheenjohtaja vastaa pohjoismaisesta ja muusta kansainvälisestä yhteistyöstä ja edunvalvonnasta. Yhteydet EU:n tasolla toimiviin organisaatioihin ja päättäjiin ovat tärkeä osa puheenjohtajan verkostoa.

Puheenjohtaja edustaa julkisuudessa Akavaa ja toimii Akavan pääkommentoijana medialle.

Puheenjohtajan tehtävän hoitaminen vaatii erittäin vahvaa osaamista ja kokemusta edellä kuvattujen päätehtävien hoitamisessa. Lisäksi se edellyttää laajoja kotimaisia ja kansainvälisiä yhteistyöverkostoja.