Muutostöissä-kampanja haluaa avata silmät kulttuurisesti moninaisen työelämän mahdollisuuksille

Somevaikuttajavetoinen kampanja alkaa syyskuussa. Asennemuutos on välttämätön ja jokaisen työelämässä olevan vastuulla.

5.9.2023

Jotta suomalainen työelämä pysyy kilpailukykyisenä ja täyttää kulttuurisen yhdenvertaisuuden vaatimukset, vaaditaan työelämässä mukana olevilta asennemuutoksia. Syyskuun 5. päivänä alkavan Muutostöissä-kampanjan tavoitteena on avata silmät kulttuurisesti moninaisen työelämän mahdollisuuksille sekä sen esteille: tietämättömyydelle, ehdollistumille ja uskomuksille. 

Somevaikuttajavetoisesti toteutettava kampanja haluaa puhutella kaikkia työelämässä olevia: avoin suhtautuminen kulttuuriseen moninaisuuteen on jokaisen työelämässä olevan vastuulla. 

Muutostöissä-viestintäkampanjassa keskustelun herättäjinä toimii kaksikymmentä erilaisista kulttuurisista taustoista tulevaa, Suomessa asuvaa somevaikuttajaa. Kampanjan rahoituksesta vastaa ja viestinnällisenä tukena toimii yli kahdenkymmenen organisaation joukko kaupunkeja, oppilaitoksia, kansalaisjärjestöjä sekä merkittäviä työ- ja elinkeinoelämän toimijoita. Kampanjan suunnittelija ja koordinoija on yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja arvopohjaisiin yhteistöihin erikoistunut vaikuttajamarkkinointitoimisto PING Helsinki. Yhteiskunnallisen vaikuttamisen konsulttina kampanjassa toimi Wanda Holopainen Ataá Agencystä.

Monikanavaisesti, useasta näkökulmasta

Muutostöissä-kampanjassa vaikuttajat edustavat laajasti erilaisia näkökulmia: työnhakijan ja työntekijän sekä työnantajan. Heidän esiin nostamiaan teemoja ovat muun muassa kulttuurien lukutaito modernina työelämätaitona, erilaiset kulttuuriset todellisuudet suomalaisessa työelämässä sekä arki maahanmuuttajataustaisena työnhakijana, työnantajana sekä yrittäjänä. Kampanjan kanavina toimivat Instagram, TikTok, Facebook ja Youtube. Kampanjasisällöt julkaistaan kanavissa syyskuun aikana ja niiden aihetunnisteena on #muutostoissa. Kaikki sisällöt julkaistaan paitsi vaikuttajien ja kumppanien tileillä, myös kootusti Instagram-tilillä @muutostoissa.

Kampanjassa mukana olevat organisaatiot ovat:

Vantaan kaupunki
Oulun kaupunki
Espoon kaupunki
Helsingin kaupunki
Tampereen kaupunki
Turun kaupunki
Kouvolan kaupunki
Helsingin seudun kauppakamari
Keuda
Haaga-Helia
Työeläkevakuuttajat Tela
Teknologiateollisuus
Palvelualojen työnantajat Palta
STTK
Akava
Sivista
Ammattiliitto Pro
Tekniikan Akateemiset TEK
Suomen Ekonomit
The Shortcut
International Professionals Finland
International Working Women of Finland
Monika-naiset Liitto

Kampanjassa mukana ovat seuraavat vaikuttajat:

Mixed Finns
Almost Finns
Hidasta elämää
Tiedenaiset
Diana Rantamäki
Jasmin Hamid
Makwan Amirkhani
Jasmin Ngo
Miisa Nuorgam
Khaled Aziz
Rodanny Mua
Aishah Muhammed
Jasmin ja Tuomas Timisjärvi
Jenny Belitz-Henriksson
Inari Fernandéz
Laura Roca
Dave Cad
Josh Western
Tuomo Kasanen

Lisätiedot:

Eeva Karhamo, viestintäpäällikkö, Akava
eeva.karhamo@akava.fi

Varpu Rusila, Senior Strategist, PING Helsinki
varpu@pinghelsinki.fi