Opiskelijajärjestöjen yhteinen kuntavaalikampanja: parempi opiskelijakaupunki tehdään yhdessä

Opiskelijajärjestöjen yhteinen kuntavaalikampanja kannustaa opiskelijoita äänestämään ja lisää tietoisuutta kansainvälisten opiskelijoiden äänioikeudesta.

2.3.2021

Suomen viisi korkeakouluopiskelijoita edustavaa järjestöä lyövät hynttyyt yhteen opiskelijoiden äänestysaktiivisuuden nostattamiseksi. Suomen ylioppilaskuntien liiton, Suomen opiskelijakuntien liiton ja Opiskelijoiden Liikuntaliiton sekä STTK-opiskelijoiden ja Akavan opiskelijoiden yhteinen kuntavaalikampanja muistuttaa, että parempi opiskelijakaupunki tehdään yhdessä.

“Korkeakouluopiskelijoilla on omanlaisensa toiveet ja tarpeet kuntien päätöksentekoa kohtaan. Heille tärkeitä vaaliteemoja ovat esimerkiksi julkinen liikenne, asuminen ja kaavoitus, työllistyminen, hyvinvointi ja kaupunkiympäristö. Opiskelijoille kuntavaaleissa on kyse siitä, kehittyvätkö kaupungit opiskelijakaupunkeina ja näyttääkö kunnan tulevaisuus siltä, että omien haaveiden toteuttaminen siellä olisi mahdollista”, opiskelijajärjestöjen edustajat toteavat.

Järjestöt muistuttavat, että korkeakouluopiskelijat ovat erityisesti kaupungeissa merkittävä äänestäjäryhmä, jolla voi olla painava vaikutus vaalien tulokseen. Eniten korkeakouluopiskelijoita on suhteellisesti Vaasassa, Rovaniemellä, Jyväskylässä ja Joensuussa, joissa korkeakouluopiskelijoiden osuus on yli 10 prosenttia väestöstä. Helsingissä osuus on 5,8; Turussa 9,1; Oulussa 8,2  ja Tampereella 7,6 prosenttia.

Kampanjan tavoitteena on parantaa opiskelijoiden äänestysaktiivisuutta ja nostaa heitä esiin merkittävänä äänestäjäryhmänä. Kampanja vastaa myös tarpeeseen tiedottaa opiskelijoita oikeudestaan äänestää kuntavaaleissa. Erityisesti opiskelupaikkakunnalle hiljattain muuttaneiden ja kansainvälisten opiskelijoiden muistuttaminen oikeudesta äänestää on kampanjan ydinsisältöä.

Valtakunnallisesti opiskelijat edustavat 7,3 prosenttia äänioikeutetuista, mutta viime kuntavaaleissa äänestäneistä heitä oli vain 5,3 prosenttia. Noin puolet äänestämättä jättävistä opiskelijoista kertoo syyksi sen, että he eivät koe löytävänsä itselleen sopivaa ehdokasta, ja noin neljännes kokee, että heidän äänellään ei ole merkitystä.

“Teemme työtä sen eteen, että opiskelijat löytävät motivaation ja innon äänestää näissä vaaleissa korona-ajan raskaista kokemuksista huolimatta. Monet ovat ennustaneet tulevista kuntavaaleista somevaaleja, mikä toivottavasti tekee vaaleista sosiaalista mediaa sujuvasti käyttäville opiskelijoille entistä läheisemmät. Toisaalta myös medialukutaidon ja väärän tiedon tunnistamisen merkitys nousevat entistä tärkeämmiksi. Uusi tapa lähestyä vaaleja vaatii myös meiltä ajan trendeihin sopeutumista”, opiskelijajärjestöt huomauttavat.

Opiskelijajärjestöjen kuntavaalikampanjasta viestitään sosiaalisessa mediassa aihetunnisteilla #opiskelijankaupunki ja #kuntavaalit2021.

Lisätietoja:
Suomen ylioppilaskuntien liitto
Ville Jäppinen
ville.jappinen@syl.fi
+358 44 906 5001

Suomen opiskelijakuntien liitto
Oona Löytänen
oona.loytanen@samok.fi
+358 50 389 1000

Opiskelijoiden Liikuntaliitto
Essi Lumme
essi.lumme@oll.fi
+358 44 780 0216

STTK-opiskelijat
Markus Kutvonen
markus.kutvonen@sttk.fi
+358 44 544 9106

Akavan opiskelijat
Veera Nyfors
veera.nyfors@akava.fi
+358 40 511 9370