Taksvärkki-kampanja ja -keräys Mikä sua estää? -teemalla kiinnittää huomiota vammaisten syrjintään

Tämän lukuvuoden Taksvärkki-kampanjalla tehdään vammaisten syrjintää eli disabilismia näkyväksi sekä puututaan yhdessä siihen. Taksvärkki-keräyksellä puolustetaan vammaisten nuorten oikeuksia yhdessä nuorten kanssa.  Akava on Taksvärkki ry:n jäsen.

28.10.2021

Taksvärkki-kampanjalla kerrotaan, miten jokainen voi toimia vammaisten kohtaamaa syrjintää vastaan. Mikä sua estää? -kampanjassa nuoret vammaiset ja ei-vammaiset vaikuttajat kertovat mielipiteensä vaikuttamisesta ja osallistumisen esteistä.

Taksvärkki-keräyksen tuotolla tuetaan nuorisojärjestöjen työtä Guatemalassa, Keniassa, Malawissa, Nepalissa, Sambiassa ja Sierra Leonessa. Nuorten ryhmät puolustavat nuorten yhtäläisiä oikeuksia ja moninaisuuden arvostusta. Syrjimättömyys on ryhmien keskeinen toimintaperiaate. Hankemaissa vammaisten syrjintään puututaan muun muassa vertaiskouluttajien, koulutusten ja kampanjoiden avulla. Nuoret toimivat yhdessä aikuisten ja päättäjien kanssa. Näin saadaan aikaan muutosta.

Taksvärkki on toimintaa nuorelta nuorelle

Tekemällä päivän töitä ja antamalla palkkion Taksvärkki-keräykseen suomalaiset nuoret mahdollistavat monivuotiset kehitysyhteistyöhankkeet kuudessa maassa. Tavoitteena on, että nuorista tulee yhteisöjensä aktiivisia toimijoita ja kehityksen edistäjiä.

Taksvärkki-keräyksen 2021–2022 tuotolla nuoret Guatemalassa, Keniassa, Malawissa, Nepalissa, Sambiassa ja Sierra Leonessa voivat jatkaa toimintaansa yhdenvertaisuuden puolustajina. Taksvärkki ry:n kumppanijärjestöt toteuttavat hankkeet paikan päällä.

Taksvärkkipäivään osallistumalla vaikutetaan oikeudenmukaisemman maailman rakentamiseen.

Taksvärkki-kampanja alkoi koulujen alkaessa elokuussa ja se jatkuu toukokuun 2022 loppuun. Koulun oma Taksvärkkipäivä voi olla mikä tahansa lukujärjestykseen sopiva päivä kouluvuoden aikana. Kampanjan suojelija on presidentti Tarja Halonen.

”Vammaiset nuoret voivat olla osa muutosta. Meidän pitää saada tuoda mielipiteemme esiin meitä koskevissa asioissa.”

Ndenda, 17, Malawi

Kuva kertoo viisi tapaa joilla jokainen voi puuttua vammaisten syrjintään. Taksvärkki-kampanja 2021-2022

Taksvärkki-kampanja teemalla Mikä sua estää? kiinnittää huomiota vammaisten syrjintään. Kuva kertoo viisi tapaa, jolla jokainen voi puuttua siihen.

 

Lisätietoja

www.taksvarkki.fi/kampanja