Yhdistelmävakuutus välttämätön yrittäjien työttömyysturvan varmistamiseksi

Akava ja AKY – Akavalaiset yrittäjät korostavat, että työttömyysturvassa pitää ottaa käyttöön yhdistelmävakuuttamisen mahdollisuus. Siinä voisi yhtäaikaisesti kerryttää työssäoloehtoa palkkatyöstä ja yrittäjänä tehdystä työstä.

21.4.2021

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama työttömyysturvan kehittämistä pohtinut työryhmä on esittänyt työttömyysturvan työssäoloehdon muuttamista niin, että tehtyjen työtuntien sijaan seurattaisiin kertyneitä ansioita.

– Työssäoloehdon euroistaminen on kannatettavaa ja se helpottaisi yhdistelmävakuutuksen toimeenpanoa. Yhdistelmävakuutuksessa laskettaisiin yhteen palkansaajan ja yrittäjän työssäoloehtoa ja seurattaisiin niiden kertymistä yhdessä. Euroistaminen helpottaa tätä yhteenlaskua, koska sen avulla molemmissa työssäoloehdoissa lasketaan euroja kuukausitasolla, sanoo ekonomisti Heikki Taulu.

–Yhdistelmävakuutuksen käyttöönotto olisi tärkeää, sillä yhä useampi työskentelee vuoroin palkansaajana ja yrittäjänä tai itsensätyöllistäjänä. Heidän tulee päästä oikeudenmukaiseen asemaan myös työttömyysturvassa, vaatii AKY – Akavalaisten yrittäjien puheenjohtaja Timo Saranpää.

Saranpään mukaan yrittäjien ja itsensätyöllistäjien asemaa on parannettava. Se on otettava vahvemmin esiin keskustelussa työttömyysturvan kehittämisestä sekä sosiaaliturvauudistusta valmisteltaessa.

Koronakriisi on tehnyt näkyväksi aukot yrittäjän sosiaaliturvassa. Yrittäjä ottaa riskin perustaessaan yrityksen. Yhteiskunnan on tultava yrittäjiä vastaan lieventämällä taloudellista turvattomuutta.

– Koronakriisin keskellä rakennettiin väliaikainen ratkaisu yrittäjän oikeudesta työmarkkinatukeen ilman, että yritystä tarvitsee lopettaa. Tämä on ollut tarpeen. Kehittämistä on syytä jatkaa, Saranpää toteaa.

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Timo Saranpää, puh. 050 523 6005

Ekonomisti Heikki Taulu, puh. 050 361 2869

 

AKY – Akavalaiset yrittäjät ry edustaa akavalaisia yrittäjiä ja on Suomen Yrittäjien toimialajäsenjärjestö.

Lue lisää aiheesta