Paremman työelämän puolesta

Korostamme neuvotteluja työmarkkinakriisin ratkaisemiseksi. Olemme esittäneet ehdotuksemme, joista Akavan hallitus on päättänyt, pääministeri Petteri Orpolle ja ehdottaneet neuvottelujen aloittamista, mutta emme ole saaneet vastakaikua tälle. Siitä huolimatta katsomme, että ehdotuksemme auttaisivat saavuttamaan osaamiseen perustuvaa kasvua nykyisessä vaikeassa talous- ja työllisyystilanteessa. Niiden avulla luotaisiin myös luottamusta ja tulevaisuudenuskoa. Teemme töitä paremman työelämän puolesta.

23.1.2024

Miksi ryhdymme toimiin?

Hallitusohjelman valmistumisesta alkaen olemme pyrkineet vaikuttamaan hallituksen työelämäuudistuksiin neuvotteluteitse ja sopimalla. Olemme Akavassa pettyneitä siihen, että uudistuksillaan maan hallitus vie meitä kohti epävarmempaa ja huonompaa työelämää. Työmarkkinatilanne vaikeutuu yhä. Kannamme huolta siitä, että Suomen vahva yhteistyön perinne työelämän kehittämisessä on vaarassa päättyä, vaikka olemme sitoutuneet siihen kansainvälisin sopimuksin.

Kuvaelementti jossa on teksti paremman työelämän puolesta sekä Akavan logo. Käytämme tunnistetta #ParemmanTyöelämänPuolesta

Tarvitsemme Suomessa pitkäjänteistä ja kestävää, osaamiseen perustuvaa kasvua sekä suomalaisen tavan tehdä uudistuksia sopimisen kautta.

Jos hallitusohjelman työelämäheikennykset toteutetaan, ne osuvat rankasti korkeakoulutettuihin ja muihin palkansaajiin, jotka osaamisellaan ja asiantuntemuksellaan varmistavat Suomen menestyksen ja yhteiskunnan toiminnan. Heikennykset osuvat myös nuoriin ja opiskelijohin. Olemme huolissamme vastakkainasettelusta ja yhteiskunnan jakautumisesta.

Korostamme ratkaisuehdotuksia ja neuvotteluja

Olemme esittäneet ratkaisuehdotuksemme, joista Akavan hallitus on päättänyt, pääministeri Petteri Orpolle ja ehdottaneet neuvottelujen aloittamista, mutta emme ole saaneet vastakaikua tälle. Siitä huolimatta katsomme, että ehdotuksemme auttaisivat saavuttamaan osaamiseen perustuvaa kasvua nykyisessä vaikeassa talous- ja työllisyystilanteessa. Niiden avulla luotaisiin myös luottamusta ja tulevaisuudenuskoa.

Akavassa vastustamme monia hallituksen työelämäesityksistä, vaikka talouden tasapainottaminen on mielestämme hyvä tavoite. Katsomme, että toivottua talouskasvua edistäisi, että meillä olisi jatkossakin vakaat työmarkkinat ja tasapainoinen työelämä. Hyvinvoiva työntekijä on tuottava työntekijä. Hän jaksaa ja haluaa kantaa vastuuta ja tehdä osansa Suomen menestyksen rakentamiseksi. Hän kehittää osaamistaan.

Toivomme ja vaadimme yhä neuvotteluja ja yhteistyötä. Haluamme jatkaa suomalaista tapaa tehdä uudistuksia neuvotellen. Tästä kerromme toimillamme ja viestinnällämme yhdessä liittojemme kanssa.

Vaadimme neuvotteluja, joilla uudistuksiin saadaan tasapainoa

Me vaadimme, että hallitus ei toteuta muutoksia yksipuolisesti, tutkimatta heikennysten kokonaisvaikutuksia. Odotamme hallitukselta tasapainoisempaa työelämäuudistusten linjaa. Vaadimme, että hallitus ryhtyy toimiin ratkaistakseen kriisiytyneen työmarkkinatilanteen ja kutsuu koolle neuvottelut, joissa haetaan yhteistyöllä ratkaisuja.

Painotamme, että jokainen työelämän uudistuspäätös on arvioitava osaamisen näkökulmasta, tutkitun tiedon pohjalta. Niiden toteuttamisesta pitää neuvotella ja päättää sopimusyhteiskunnan keinoilla. Suomessa pitää mielestämme olla oikeudenmukaiset ja kannustavat työmarkkinat. Niiden avulla varmistamme kasvun ja hyvinvointia sekä yhteiskunnan vakauden.

 

Lue kysymyksiä ja vastauksia -artikkelimme

Usein kysyttyjä kysymyksiä ulosmarsseista

Lue mitä ehdotamme työelämäuudistusten tasapainottamiseksi

Akavan ratkaisuehdotukset työelämäuudistusten tasapainottamiseksi

Ratkaisuehdotuksemme esitteenä

Akavan ratkaisuehdotukset -esite (suomi-englanti)

 

 

 

Lue lisää aiheesta