Työstä karttuva turva

Suomen sosiaaliturvaan kuuluu asumiseen ja työskentelyyn perustuvia etuuksia. Kaikki Suomessa vakinaisesti asuvat henkilöt kuuluvat sosiaaliturvan ts. terveydenhuoltopalvelujen ja sairausvakuutusetuuksien, vanhempainetuuksien ja perhe-etuuksien piiriin.

27.5.2019

Osa sosiaaliturvaetuuksista on ansiosidonnaisia, jolloin työtulot vaikuttavat tuen määrään. Lisäksi työterveyshuoltojärjestelmä palvelee työssäolevia ja yrittäjinä toimivia.

Yksinomaan työskentelyyn perustuvia sosiaaliturvan aloja ovat työeläkejärjestelmä sekä tapaturma- ja ammattitautivakuutus. Suomen lakisääteinen eläkejärjestelmä koostuu työeläkkeestä ja kansaneläkkeestä. Työkyvyttömyyseläke, perhe-eläke ja vanhuuseläke kuuluvat kummankin järjestelmän etuuksiin.

Työeläke turvaa ansiotyössä tai yrittäjänä toimineen henkilön työssäoloaikaisen kulutustason. Työeläkejärjestelmä perustuu useaan eri lakiin. Tärkein laki on työntekijän eläkelaki (TyEL). Yrittäjiä, maatalousyrittäjiä, merimiehiä ja virkamiehiä koskevat omat eläkelakinsa.

Sairausvakuutus

Sairausvakuutusjärjestelmä turvaa kaikille Suomessa asuville koko joukon etuuksia. Sellaisia ovat sairausajan päiväraha, korvaus sairaanhoitokustannuksista, äitiys-, isyys- ja vanhempainraha, sairaanhoito- ja kuntoutusavustus lasten vanhemmille, työterveyshuollon kustannusten korvaaminen ja kuntoutuksen korvaaminen.

Sairausvakuutuksesta maksettava korvaus määräytyy työtulojen mukaan. Pienillä tuloilla päivärahaa ei saa. Sairausvakuutuksen mukaan maksettava päiväraha on keskimäärin 60 prosenttia ansiosta, ja se on verollista tuloa. Päivärahaa maksetaan enintään 300 arkipäivältä. Jos sairaus jatkuu yli vuoden, työkyvyttömyyseläke korvaa sairauspäivärahan.

Sairausvakuutusta hoitaa Kansaneläkelaitos Kela. Työnantaja maksaa työntekijälle sairausajan palkkaa yhdeksältä arkipäivältä. Sen jälkeen päivärahat maksaa Kela.

Työehtosopimuksissa on voitu sopia eripituisista sairausajan palkoista, jotka työnantaja maksaa sairausaajalta työntekijälleen. Sopimuksissa tai työpaikoilla on myös määräykset siitä, milloin työntekijän on esitettävä lääkärintodistus sairauspoissaolostaan.

Osasairauspäiväraha

Vähintään 60 päivää sairauspäivärahalla ollut työntekijä voi palata työhönsä osa-aikaisesti ja saada palkan lisäksi Kelan maksamaa osasairauspäivärahaa. Sitä maksetaan 12–72 arkipäivää. Osasairauspäiväraha edellyttää lääkärinlausuntoa terveydellisistä edellytyksistä sekä sopimusta siitä, että työaika ja palkka vähentyvät 40–60 prosenttia aikaisemmasta. Osasairauspäivärahalla on tarkoitus tukea työhön palaamista.

Lue lisää aiheesta