Akavalaiset ilmastotyössä: Gaia Consulting Oy:n liiketoimintapäällikkö Lauri Larvus, Loimu ry

Konsultti torjuu ilmastonmuutosta neuvomalla yrityksiä: “Yritykset ovat siirtyneet mutterin kiristämisestä liiketoiminnan kasvattamiseen kestävyyden ja vastuullisuuden ehdoilla.”

19.12.2019

 

Mitä pitää tehdä, jotta yrityksestä tai kokonaisesta kaupungista tulee hiilineutraali? Miten kestävä liiketoiminta hyödyttää yritystä ja ympäristöä? Gaia Consulting Oy:n liiketoimintapäällikkö Lauri Larvus tarjoaa työkseen ratkaisuja näihin kysymyksiin.

”Meidän asiakaslupauksemme on auttaa yrityksiä tekemään maailmasta puhtaampi ja turvallisempi”, kertoo Larvus.

Vielä 90-luvulla asiakkaat halusivat apua energiatehokkuuteen tai ympäristövaikutusten arviointiin. Nykyään keskitytään strategisiin valintoihin, jotka ohjaavat koko yrityksen tai julkisen sektorin toimintaa. Tähän on johtanut tiukempi lainsäädäntö, kansainväliset sopimukset ja yleisesti jaettu huoli planeetan tilasta. Yksittäiset kuluttajat tekevät vastuullisempia valintoja ja vaativat sitä myös yrityksiltä.

”Pystymme tuomaan vankan osaamispohjan kautta faktoja ja konkreettisia apuvälineitä pöytään liiketoiminnan kehittämisen tueksi. Ei pelkkiä korulauseita. Suurin vahvuutemme on kyky tulkita yhteiskunnallisia muutoksia”, kertoo Larvus.

Vuonna 1993 perustetussa Gaiassa, joka tarkoittaa muinaiskreikaksi maata, on kolmetoista osakasta. Kaikki yrityksen yli viidestäkymmenestä asiantuntijasta ovat korkeasti koulutettuja ja neljännes on tohtoreita. Gaian asiakkaita ovat suuret pörssiyhtiöt, pk-yritykset, kunnat, kaupungit ja ministeriöt.

Yritysten rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa on Larvuksen mukaan erittäin keskeinen. Hän korostaa, että kukaan ei tee työtä yksin. Tärkeässä osassa ovat yritysten lisäksi kunnat ja kaupungit.

Larvus on itse kotoisin Lahdesta, jonka tavoite on olla hiilineutraali vuoteen 2025 mennessä. Lahti on valittu Euroopan ympäristöpääkaupungiksi vuodelle 2021.

Helsingissä kymmenen vuotta asunut Larvus on vanhan kotikaupunkinsa puolestapuhuja. Hän uskoo, että tavoite toteutuu, vaikka onkin kunnianhimoinen.

”Kestävien ja pysyvien vaikutusten pitää valua kaikille. Silloin niistä hyötyvät myös yritykset ja ihmiset. Työn arvo ei ole pelkästään lahtelaisille, vaan koko Suomelle.”

Ihmiskunta pyrkii kohti ekologista jälleenrakennusta, jossa tulevaisuuden suurin kysymys on, miten energiaa tuotetaan, kun kivihiilestä, maakaasusta ja öljystä irtaudutaan. Yritysten tehtävä on tehdä voittoa, mutta se ei voi perustua enää fossiilitalouden ehdoille.

Gaia Consulting laatii esimerkiksi Rakennusteollisuudelle tiekarttaa, jonka avulla yritykset vähentävät ympäristökuormaansa ja siirtyvät kohti hiilineutraaliutta.

Asuminen ja rakentaminen muodostavat noin 40 prosenttia Suomen kaikista kasvihuonepäästöistä, jotka ovat 56 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia.

”Selvitämme, miten julkinen sektori ja yritykset voivat muuttaa toimintamalliaan kestävämmäksi niin, että se on myös liiketaloudellisesti kannattavaa. Pitää jäädä viivan alle jotain muutakin kuin hyvä mieli”, sanoo Larvus.

 Ympäristön hyvinvointi ja sosiaalinen vastuunjako eivät ole yrityksille taakka, vaan nykymaailmassa niiden liiketoiminnan keskiössä. Tämä koskee kaikkia yrityksiä ympäri maailmaa.

Gaia laatii liiketoimintastrategioita, jotka sisältävät kestävän kehityksen ja ilmaston huomioivan toimintamallin. Isoilla pörssiyrityksillä on raportointivelvollisuus. Yli 90 prosenttia kaikista yrityksistä on kuitenkin pk-yrityksiä.

”Asioita saa myös nopeammin eteenpäin, kun ei tarvitse jokaista päätöstä kierrättää New Yorkin pääkonttorin kautta. Pk-yritykset ovat ketterämpiä ja huomanneet kestävän liiketoiminnan mahdollisuudet”

Larvuksen mukaan julkisen puolen sääntely ohjaa kohti ympäristöystävällisempää, sosiaalisesti ja taloudellisesti vastuullisempaa suuntaa. Samalla julkisen sektorin, yritysten ja kuluttajien välinen dynamiikka korostuu.

”Tärkeä asia on se, että pk-yrityksiä kiinnostavat luonnonvarojen kestävä käyttäminen, ilmastonmuutos ja kiertotalouteen liittyvät asiat. Julkinen sektori luo edellytykset, joilla myös yritykset toimivat.”

Nopeasti kehittyvällä säätelyllä on myös nurja puoli. Se voi myös tarkoittaa sitä, että yritysten on vaikeaa investoida kestävämpään. Siksi Larvus seuraa aktiivisesti kansainvälisten sopimuksia ja regulaation kehitystä.

”Hyvät yritysesimerkit kannustavat muitakin. Esimerkiksi IKEA ei halua olla ainoastaan hiilineutraali, vaan hiilinegatiivinen”, kertoo Larvus.

Myös Suomen valtiolla on kunnianhimoiset päästötavoitteet. Hallitusohjelma alkaa sanalla ilmastonmuutos. Viime vuonna kasvihuonepäästöjen netto-osuus kasvoi kuitenkin kahdella prosentilla.

”Suomalaisilla yrityksillä on mahdollisuus kehittää teknologioita ja innovaatioita, joita voidaan hyödyntää ja viedä myös muihin maihin”

Ilmastonmuutos on globaali uhka maapallolle. Kansainvälisen näkökulman huomioiminen on tärkeää Gaia-yritykselle, jolla on toimistot Helsingissä, Turussa, Göteborgissa, Oslossa ja asiantuntijaverkosto San Franciscossa, Buenos Airesissa, Pekingissä ja Addis Abebassa.

Larvus on jakanut osaamistaan myös Suomen Ekonomien ja Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu ry:n järjestämän vuoden mittaisen mentorointiohjelman kautta jäsenille ja opiskelijoille. Mentorit ohjaavat ja kannustavat valmistuneita ja valmistumisen kynnyksellä olevia ympäristöalan opiskelijoita etsimään työelämän suuntaa.

”Voi olla, että elän kuplassa, mutta näen, miten nuoret puhuvat ilmastonmuutoksesta ja vastuullisesta tekemisestä koko ajan ja valitsevat arjessaan myös ilmaston kannalta kestävämpiä ratkaisuja”

 

Teksti & kuvat Johannes Roviomaa

Lue lisää aiheesta