Jäsenmäärät

Alla on lueteltu Akavan jäsenliitot ja niiden jäsenmäärät. Tiedot edustavat 1.1.2024 tilannetta.

3.3.2023

Agronomiliitto 5 880

Akavan Erityisalat 25 087

Akavan sairaanhoitajat ja Taja 4 313

Akavan Yleinen Ryhmä  819

AKI-liitot 4 720

Ammattiliitto Ava 3 572

Asiantuntijat ja Esihenkilöt ASIA 11 202

Diakoniatyöntekijöiden Liitto DTL 1 433

DIFF – Ingenjörerna i Finland 3 544

Insinööriliitto IL 74 109

Juristiliitto 15 905

Kasvatuksen ja nuorisotyön asiantuntijat KNT 862

KTK Tekniikan Asiantuntijat 6 094

Kuntoutusalan Asiantuntijat 9 885

Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu 17 124

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA 15 923

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ 113 982

Professoriliitto 2 702

Päällystöliitto 2 970

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia 26 163

Suomen Arkkitehtiliitto SAFA 2 205

Suomen Ekonomit 58 954

Suomen Eläinlääkäriliitto 3 085

Suomen Farmasialiitto 7 466

Suomen Hammaslääkäriliitto 7 413

Suomen Lääkäriliitto 29 764

Suomen Poliisijärjestöjen Liitto SPJL 10 765

Suomen Psykologiliitto 8 106

Suomen Puheterapeuttiliitto 1 974

Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL 6 019

Suomen Työterveyshoitajaliitto 1 138

Tekniikan akateemiset TEK 79 362

Tieteentekijöiden liitto 6 826

Tradenomiliitto TRAL 33 522

Upseeriliitto 6 633

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut 13 778

Yhteensä 623 299

 

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ 113 982

Tekniikan akateemiset TEK 79 362

Insinööriliitto IL 74 109

Suomen Ekonomit 58 954

Tradenomiliitto TRAL 33 522

Suomen Lääkäriliitto 29 764

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia 26 163

Akavan Erityisalat 25 087

Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu 17 124

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA 15 923

Juristiliitto 15 905

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut 13 778

Asiantuntijat ja Esihenkilöt ASIA 11 202

Suomen Poliisijärjestöjen Liitto SPJL 10 765

Kuntoutusalan Asiantuntijat 9 885

Suomen Psykologiliitto 8 106

Suomen Farmasialiitto 7 466

Suomen Hammaslääkäriliitto 7 413

Tieteentekijöiden liitto 6 826

Upseeriliitto 6 633

KTK Tekniikan Asiantuntijat 6 094

Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL 6 019

Agronomiliitto 5 880

AKI-liitot 4 720

Akavan sairaanhoitajat ja Taja 4 313

Ammattiliitto Ava 3 572

DIFF – Ingenjörerna i Finland 3 544

Suomen Eläinlääkäriliitto 3 085

Päällystöliitto 2 970

Professoriliitto 2 702

Suomen Arkkitehtiliitto SAFA 2 205

Suomen Puheterapeuttiliitto 1 974

Diakoniatyöntekijöiden Liitto DTL 1 433

Suomen Työterveyshoitajaliitto 1 138

Kasvatuksen ja nuorisotyön asiantuntijat KNT 862

Akavan Yleinen Ryhmä 819

Yhteensä 623 299