Jäsenmäärät

Alla on lueteltu Akavan jäsenliitot ja niiden jäsenmäärät. Tiedot edustavat 1.1.2021 tilannetta. Luettelo on esitetty ensin liittonimien mukaan aakkostettuna, toiseksi suuruusjärjestyksessä.

8.3.2021

Agronomiliitto: 6 015

Akavan Erityisalat: 27 741

Akavan sairaanhoitajat ja TAJA: 2 953

Akavan Yleinen Ryhmä AYR: 781

AKI-liitot: 5 102

Ammattiliitto Ava: 4 069

Diakoniatyöntekijöiden Liitto Dtl: 1 645

DIFF Ingenjörerna i Finland: 3 361

Esimiehet ja Asiantuntijat YTY: 11 614

Insinööriliitto IL: 69 616

Kasvatuksen ja nuorisotyön asiantuntijat KNT: 1 020

KTK Tekniikan Asiantuntijat: 7 345

Kuntoutusalan asiantuntijat: 9 424

Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu: 14 604

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA: 18 482

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ: 116 545

Professoriliitto: 2 611

Päällystöliitto: 3 296

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia: 26 207

Suomen Arkkitehtiliitto SAFA: 2 431

Suomen Ekonomit: 54 839

Suomen Eläinlääkäriliitto: 2 925

Suomen Farmasialiitto: 7 672

Suomen Hammaslääkäriliitto: 7 454

Suomen Lakimiesliitto: 16 229

Suomen Lääkäriliitto: 28 025

Suomen Poliisijärjestöjen Liitto SPJL: 10 952

Suomen Psykologiliitto: 7 607

Suomen Puheterapeuttiliitto: 1 785

Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL: 7 130

Suomen Työterveyshoitajaliitto: 1 248

Tekniikan akateemiset TEK: 74 122

Tieteentekijöiden liitto: 6 970

Tradenomiliitto TRAL: 30 265

Upseeriliitto: 6 425

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut: 12 881

Yhteensä: 611 391

 

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ: 116 545

Tekniikan akateemiset TEK: 74 122

Insinööriliitto IL: 69 616

Suomen Ekonomit: 54 839

Tradenomiliitto TRAL: 30 265

Suomen Lääkäriliitto: 28 025

Akavan Erityisalat: 27 741

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia: 26 207

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA: 18 482

Suomen Lakimiesliitto: 16 229

Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu: 14 604

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut: 12 881

Esimiehet ja Asiantuntijat YTY: 11 614

Suomen Poliisijärjestöjen Liitto SPJL: 10 952

Kuntoutusalan asiantuntijat: 9 424

Suomen Farmasialiitto: 7 672

Suomen Psykologiliitto: 7 607

Suomen Hammaslääkäriliitto: 7 454

KTK Tekniikan Asiantuntijat: 7 345

Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL: 7 130

Tieteentekijöiden liitto: 6 970

Upseeriliitto: 6 425

Agronomiliitto: 6 015

AKI-liitot: 5 102

Ammattiliitto Ava: 4 069

DIFF Ingenjörerna i Finland: 3 361

Päällystöliitto: 3 296

Akavan sairaanhoitajat ja TAJA: 2 953

Suomen Eläinlääkäriliitto: 2 925

Professoriliitto: 2 611

Suomen Arkkitehtiliitto SAFA: 2 431

Suomen Puheterapeuttiliitto: 1 785

Diakoniatyöntekijöiden Liitto Dtl: 1 645

Suomen Työterveyshoitajaliitto: 1 248

Kasvatuksen ja nuorisotyön asiantuntijat KNT: 1 020

Akavan Yleinen Ryhmä AYR: 781

Yhteensä: 611 391

Lue lisää aiheesta