Jäsenmäärät

Alla on lueteltu Akavan jäsenliitot ja niiden jäsenmäärät. Tiedot edustavat 1.1.2020 tilannetta. Luettelo on esitetty ensin liittonimien mukaan aakkostettuna, toiseksi suuruusjärjestyksessä.

28.2.2020

Agronomiliitto: 6 016

Akavan Erityisalat: 26 484

Akavan sairaanhoitajat ja Taja: 2 842

Akavan Yleinen Ryhmä AYR: 749

Ammattiliitto Ava: 5 054

Diakoniatyöntekijöiden Liitto DTL: 1 685

DIFF Ingenjörerna i Finland: 3 269

Esimiehet ja Asiantuntijat YTY: 11 217

Insinööriliitto IL: 69 327

Kasvatuksen ja nuorisotyön asiantuntijat KNT: 1 072

Kirkon Akateemiset AKI: 5 272

KTK Tekniikan Asiantuntijat: 7 835

Kuntoutusalan asiantuntijat: 9 336

Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu: 14 282

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA: 18 950

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ: 117 351

Professoriliitto: 2 559

Päällystöliitto: 3 447

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia: 25 994

Suomen Arkkitehtiliitto SAFA: 2 771

Suomen Ekonomit: 53 311

Suomen Eläinlääkäriliitto: 2 876

Suomen Farmasialiitto: 7 961

Suomen Hammaslääkäriliitto: 7 426

Suomen Lakimiesliitto: 16 045

Suomen Lääkäriliitto: 27 399

Suomen Poliisijärjestöjen Liitto SPJL: 10 942

Suomen Psykologiliitto: 7 548

Suomen Puheterapeuttiliitto: 1 740

Suomen Terveydenhoitajaliitto: 7 143

Suomen Työterveyshoitajaliitto: 1 327

Tekniikan akateemiset TEK: 72 178

Tieteentekijöiden liitto: 7 130

Tradenomiliitto TRAL: 31 441

Upseeriliitto: 6 289

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut: 12 543

Yhteensä: 608 811

 

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ: 117 351

Tekniikan akateemiset TEK: 72 178

Insinööriliitto IL: 69 327

Suomen Ekonomit: 53 311

Tradenomiliitto TRAL: 31 441

Suomen Lääkäriliitto: 27 399

Akavan Erityisalat: 26 484

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia: 25 994

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA: 18 950

Suomen Lakimiesliitto: 16 045

Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu: 14 282

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut: 12 543

Esimiehet ja Asiantuntijat YTY: 11 217

Suomen Poliisijärjestöjen Liitto SPJL: 10 942

Kuntoutusalan asiantuntijat: 9 336

Suomen Farmasialiitto: 7 961

KTK Tekniikan Asiantuntijat: 7 835

Suomen Psykologiliitto: 7 548

Suomen Hammaslääkäriliitto: 7 426

Suomen Terveydenhoitajaliitto: 7 143

Tieteentekijöiden liitto: 7 130

Upseeriliitto: 6 289

Agronomiliitto: 6 016

Kirkon Akateemiset AKI: 5 272

Ammattiliitto Ava: 5 054

Päällystöliitto: 3 447

DIFF Ingenjörerna i Finland: 3 269

Suomen Eläinlääkäriliitto: 2 876

Akavan sairaanhoitajat ja Taja: 2 842

Suomen Arkkitehtiliitto SAFA: 2 771

Professoriliitto: 2 559

Suomen Puheterapeuttiliitto: 1 740

Diakoniatyöntekijöiden Liitto DTL: 1 685

Suomen Työterveyshoitajaliitto: 1 327

Kasvatuksen ja nuorisotyön asiantuntijat KNT: 1 072

Akavan Yleinen Ryhmä AYR: 749

Yhteensä: 608 811

Lue lisää aiheesta