Jäsenmäärät

Alla on lueteltu Akavan jäsenliitot ja niiden jäsenmäärät. Tiedot edustavat 1.1.2022 tilannetta. Luettelo on esitetty ensin liittonimien mukaan aakkostettuna, toiseksi suuruusjärjestyksessä.

30.3.2022

Agronomiliitto: 5 951

Akavan Erityisalat: 26 267

Akavan sairaanhoitajat ja TAJA: 3 177

Akavan Yleinen Ryhmä AYR: 792

AKI-liitot: 4 885

Ammattiliitto Ava: 3 858

Diakoniatyöntekijöiden Liitto Dtl: 1 605

DIFF Ingenjörerna i Finland: 3 303

Esimiehet ja Asiantuntijat YTY: 10 770

Insinööriliitto IL: 69 979

Kasvatuksen ja nuorisotyön asiantuntijat KNT: 959

KTK Tekniikan Asiantuntijat: 7 153

Kuntoutusalan asiantuntijat: 9 844

Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu: 15 646

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA: 17 593

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ: 117 633

Professoriliitto: 2 617

Päällystöliitto: 3 186

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia: 25 776

Suomen Arkkitehtiliitto SAFA: 2 399

Suomen Ekonomit: 56 653

Suomen Eläinlääkäriliitto: 3 000

Suomen Farmasialiitto: 7 572

Suomen Hammaslääkäriliitto: 7 454

Suomen Lakimiesliitto: 16 205

Suomen Lääkäriliitto: 28 748

Suomen Poliisijärjestöjen Liitto SPJL: 10 889

Suomen Psykologiliitto: 7 726

Suomen Puheterapeuttiliitto: 1 821

Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL: 6 734

Suomen Työterveyshoitajaliitto: 1 179

Tekniikan akateemiset TEK: 75 791

Tieteentekijöiden liitto: 6 994

Tradenomiliitto TRAL: 31 172

Upseeriliitto: 6 480

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut: 12 977

Yhteensä: 614 788

 

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ: 117 633

Tekniikan akateemiset TEK: 75 791

Insinööriliitto IL: 69 979

Suomen Ekonomit: 56 653

Tradenomiliitto TRAL: 31 172

Suomen Lääkäriliitto: 28 748

Akavan Erityisalat: 26 267

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia: 25 776

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA: 17 593

Suomen Lakimiesliitto: 16 205

Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu: 15 646

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut: 12 977

Suomen Poliisijärjestöjen Liitto SPJL: 10 889

Esimiehet ja Asiantuntijat YTY: 10 770

Kuntoutusalan asiantuntijat: 9 844

Suomen Psykologiliitto: 7 726

Suomen Farmasialiitto: 7 572

Suomen Hammaslääkäriliitto: 7 454

KTK Tekniikan Asiantuntijat: 7 153

Tieteentekijöiden liitto: 6 994

Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL: 6 734

Upseeriliitto: 6 480

Agronomiliitto: 5 951

AKI-liitot: 4 885

Ammattiliitto Ava: 3 858

DIFF Ingenjörerna i Finland: 3 303

Päällystöliitto: 3 186

Akavan sairaanhoitajat ja TAJA: 3 177

Suomen Eläinlääkäriliitto: 3 000

Professoriliitto: 2 617

Suomen Arkkitehtiliitto SAFA: 2 399

Suomen Puheterapeuttiliitto: 1 821

Diakoniatyöntekijöiden Liitto Dtl: 1 605

Suomen Työterveyshoitajaliitto: 1 179

Kasvatuksen ja nuorisotyön asiantuntijat KNT: 959

Akavan Yleinen Ryhmä AYR: 792

Yhteensä: 614 788

 

Lue lisää aiheesta