Jäsenmäärät

Alla on lueteltu Akavan jäsenliitot ja niiden jäsenmäärät. Tiedot edustavat 1.1.2023 tilannetta. Luettelo on esitetty ensin liittonimien mukaan aakkostettuna, toiseksi suuruusjärjestyksessä.

3.3.2023

Agronomiliitto: 5 919

Akavan Erityisalat: 25 231

Akavan sairaanhoitajat ja TAJA: 3 784

Akavan Yleinen Ryhmä AYR: 791

AKI-liitot: 4 800

Ammattiliitto Ava: 3 669

Diakoniatyöntekijöiden Liitto Dtl: 1 587

DIFF Ingenjörerna i Finland: 3 349

Esimiehet ja Asiantuntijat YTY: 11 013

Insinööriliitto IL: 71 959

Juristiliitto: 16 163

Kasvatuksen ja nuorisotyön asiantuntijat KNT: 923

KTK Tekniikan Asiantuntijat: 6 670

Kuntoutusalan asiantuntijat: 10 009

Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu: 16 567

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA: 16 831

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ: 114 349

Professoriliitto: 2 642

Päällystöliitto: 3 094

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia: 25 740

Suomen Arkkitehtiliitto SAFA: 2 160

Suomen Ekonomit: 58 232

Suomen Eläinlääkäriliitto: 3 040

Suomen Farmasialiitto: 7 520

Suomen Hammaslääkäriliitto: 7 473

Suomen Lääkäriliitto: 29 261

Suomen Poliisijärjestöjen Liitto SPJL: 10 891

Suomen Psykologiliitto: 7 965

Suomen Puheterapeuttiliitto: 1 916

Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL: 6 574

Suomen Työterveyshoitajaliitto: 1 038

Tekniikan akateemiset TEK: 76 636

Tieteentekijöiden liitto: 6 738

Tradenomiliitto TRAL: 31 937

Upseeriliitto: 6 449

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut: 13 113

Yhteensä: 616 006

 

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ: 114 349

Tekniikan akateemiset TEK: 76 636

Insinööriliitto IL: 71 959

Suomen Ekonomit: 58 232

Tradenomiliitto TRAL: 31 937

Suomen Lääkäriliitto: 29 261

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia: 25 740

Akavan Erityisalat: 25 231

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA: 16 831

Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu: 16 567

Juristiliitto: 16 163

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut: 13 113

Esimiehet ja Asiantuntijat YTY: 11 013

Suomen Poliisijärjestöjen Liitto SPJL: 10 891

Kuntoutusalan asiantuntijat: 10 009

Suomen Psykologiliitto: 7 965

Suomen Farmasialiitto: 7 520

Suomen Hammaslääkäriliitto: 7 473

Tieteentekijöiden liitto: 6 738

KTK Tekniikan Asiantuntijat: 6 670

Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL: 6 547

Upseeriliitto: 6 449

Agronomiliitto: 5 919

AKI-liitot: 4 800

Akavan sairaanhoitajat ja TAJA: 3 784

Ammattiliitto Ava: 3 669

DIFF Ingenjörerna i Finland: 3 349

Päällystöliitto: 3 094

Suomen Eläinlääkäriliitto: 3 040

Professoriliitto: 2 642

Suomen Arkkitehtiliitto SAFA: 2 160

Suomen Puheterapeuttiliitto: 1 916

Diakoniatyöntekijöiden Liitto Dtl: 1 587

Suomen Työterveyshoitajaliitto: 1 038

Kasvatuksen ja nuorisotyön asiantuntijat KNT: 923

Akavan Yleinen Ryhmä AYR: 791

Yhteensä: 616 006