Tehokkaita ja nopeita toimia jatkettava kehysriihessä

Maan hallitus on toiminut nopeasti ja tehokkaasti kriisitilanteessa. Samalla kun edetään suunnitelmallisesti, pitää tarkkailla kaikkea, mitä ympärillä tapahtuu. Juuri nyt joustavuuttamme todella koetellaan. Kevään kehysriihi poikkeaa tavallisesta, sillä nyt on kyse siitä, että varmistetaan suomalaisten arjen sujuvuus, yritysten selviytyminen ja työpaikkojen säilyminen. Tämän jälkeen alkaa talouden ja työmarkkinoiden jälleenrakentaminen. Edessä on iso työ, joka vaatii paljon jokaiselta.

6.4.2020

Viime viikot ovat muuttaneet odotuksiamme ja asioiden tärkeysjärjestyksiä merkittävästi. Työmarkkinajärjestöt pystyivät heti tilanteen alettua järjestelmälliseen työhön, koska niillä on kokemusta ja osaamista yhdistää voimansa hakeakseen ratkaisuja kriisiin. Ennennäkemättömän vaikeina aikoina työmarkkinajärjestöt pystyivät laatimaan ja antamaan yksimielisen ehdotuksen hallitukselle työlainsäädännön muutoksista ja helpotuksista yrittäjien maksuvelvoitteisiin.

– Terveys on tietenkin Akavalle kaikkein tärkein asia. Hallitus teki oikean ratkaisun ottaessaan rajoitukset käyttöön. Covid-19:n leviäminen pitää saada kuriin tehokkailla toimilla. Tuleva kehysriihi on aivan poikkeuksellinen. Myös sen päätöksissä tulee yhtä nopeasti ja tehokkaasti varmistaa, että ihmisten arki ja talous turvataan, sanoo Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder.

– Ihmisten arjen tulee toimia poikkeusolosuhteissakin. Joissakin perheissä jopa molemmat vanhemmat ovat lomautettuja tai työttöminä. Tämä vaikuttaa myös lapsiin. Haluan nostaa esiin, että meidän pitää tukea vaikeassa asemassa olevia lapsiperheitä niin tehokkaasti kuin vain on mahdollista. Kaikenlainen syrjäytymisen ehkäisy on tärkeää. Työttömyysturvaan ja sosiaalietuuksiin liittyvien järjestelmien on toimittava nopeasti ja ongelmitta. Akava pitää tätä aivan välttämättömänä, Fjäder jatkaa.

Yritykset ovat tällä hetkellä hyvin epävarmassa tilanteessa. Epävarmuuden vuoksi suunnitelmien tekeminen on vaikeaa, eikä kukaan tiedä, koska tilanne kääntyy. Suomen on vältettävä konkursseja ja massairtisanomisia. Akavan tavoitteena on, että kehysriihen päätökset helpottavat nopeaa töihin paluuta, kun epidemia päättyy ja toiminta taas palautuu. Näin autetaan työntekijöitä parhaiten.

– Meidän on tehtävä kaikkemme tukeaksemme yrityksiä – ja siten työpaikkoja. Siirtämällä painopistettä entistä enemmän suoriin tukiin voimme ehkäistä yrityksiä joutumasta syviin taloudellisiin vaikeuksiin ja auttaa niitä välttämään konkursseja, sanoo Fjäder.

– Yritykset pitävät yllä tulevaisuuden työpaikkoja ja kilpailukykyä. Nyt pitää varmistaa, että pyörät pysyvät pyörimässä. Sen jälkeen on aika keskittyä siihen, miten nousemme nopeasti jaloillemme ja pääsemme takaisin vauhtiin. Rakennamme taloutemme ja työmarkkinat uudelleen – tämä vaatii selkeitä ja toimivia suunnitelmia sekä ymmärrystä edetä askel kerrallaan, Fjäder sanoo.

Lue lisää aiheesta