Uraohjaajat tarttuivat erikoistumiskoulutukseen

Pysyäkseen kiinni työelämän taukoamattomassa muutoksessa uravalmentaja tarvitsee yhteiskunnallista ymmärrystä ja jatkuvaa kouluttautumista.

20.11.2018

Kun uravalmentaja kohtaa asiakkaansa, hän avaa tälle uusia maailmoja, auttaa löytämään omat kyvyt ja vahvuudet ja lopuksi paketoimaan osaamisen niin, että työpanosta voi tarjota moniin eri paikkoihin ja muuttuviin työrooleihin. Uravalmentajakaan ei pärjää työssään ilman jatkuvaa osaamisensa kehittämistä.

– Maailma on muuttunut monimutkaisemmaksi. Asiakkaiden tutkinnot ovat aiempaa poikkitieteellisempiä ja työnkuvat muuttuvat nopeasti erityisesti yritysmaailmassa, kertoo Heini Hult-Miekkavaara, joka toimii osaamispalvelujen asiantuntijana Yhteiskunta-alan korkeakoulutetuissa ja uravalmentajana omassa yrityksessään.

Hult-Miekkavaara on yksi yli sadasta ammattilaisesta, jotka ovat tarttuneet uuteen uraohjauksen erikoistumiskoulutukseen. Ohjelmia tarjotaan usean korkeakoulun voimin. Hult-Miekkavaara osallistuu Itä-Suomen, Tampereen ja Turun yliopistojen järjestämään koulutukseen, joka alkoi tänä syksynä.

Edustava esimerkki

Pitkän linjan asiantuntija odottaa vuoden kestäviltä opinnoilta erityisesti urateorioiden osuutta.

– Teoreettinen ulottuvuus kiinnostaa minua paljon. Eri aikakausina työn ja osaamisen suhdetta on tarkasteltu eri tavoin. Nythän yksilöille on sälytetty kovasti vastuuta oman osaamisen tunnistamisesta ja kehittämisestä, mutta yhteiskunnalliset ja organisatoriset rakenteet laahaavat osin perässä.

Hult-Miekkavaara on itse hyvä esimerkki uuden työn maailmasta.

– Olen tehnyt portfoliouraa eli yhdistellyt erilaisia työnteon muotoja, kuten palkkatyötä ja yrittäjyyttä. Lasken portfoliouraan myös palkattoman verkostotyön, joka on vapaaehtoistyötä tai yhteiskehittämistä. Uskon, että tällainen monessa roolissa eri tahoille työskentely tulee lisääntymään.

Hult-Miekkavaaran mukaan nopeasti kehittyvät työnteon tavat ja osaamistarpeet kasvattavat uraohjauksen tarvetta entisestään.

Tulijoita tuplamäärä

Uusi yliopistollinen uraohjauksen erikoistumiskoulutus on alkamassa myös Jyväskylässä, yliopiston ja ammattikorkeakoulujen yhteistyönä. Aloituspaikkoja oli 50, hakijoita miltei tuplasti.

”Jotkut ihmiset heittäytyvät luontaisesti uusiin asioihin ja tarttuvat erilaisiin mahdollisuuksiin. Jokainen voi kuitenkin myös oppia urasuunnittelutaitoja”, muistuttaa yliopistotutkija, PsT Johanna Rantanen Jyväskylän yliopistosta.

– Koulutuksen tarve on tunnistettu kentällä jo pitkään, ja kaavailtu maakuntauudistus on lisännyt sitä. Jos TE-toimistoissa uraohjauksen järjestäminen siirtyy maakuntien vastuulle ja palvelut ulkoistetaan yrityksille, tarvitaan takuita palvelujen laadusta, sanoo yliopistotutkija, PsT Johanna Rantanen Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitokselta.

Uraohjaajien koulutustausta ja tehtävänimikkeistö on varsin moninainen, samoin heidän työpaikkojensa kirjo esimerkiksi peruskoulusta korkeakouluihin ja TE-keskuksista yrityksiin. Rantasen mukaan erikoistumiskoulutus tarjoaa uraohjaajille kaksi kokonaisuutta.

– Koulutus antaa taitoja kohdata erilaisia asiakkaita ja luoda asiakkaan kanssa urasuunnitelma, joka huomioi hänen elämäntilanteensa kokonaisvaltaisesti, Rantanen sanoo.

Toinen koulutuksen anti vahvistaa uraohjaajan taitoa hahmottaa, mihin työelämä, työnkuvat ja ammatit ovat kulloinkin kehittymässä.

  • Teksti: Jaana Ahlblad
  • Kuvat: Helena Hagberg (Heini Hult-Miekkavaara), Jyväskylän yliopisto (Johanna Rantanen)

Opetus- ja kulttuuriministeriön tukemia uraohjauksen erikoistumiskoulutuksia:

Lue lisää aiheesta