Eugen Koev

Mikä määrää maisteritutkinnon tuoton ja sen naisvaltaisuuden välistä yhteyttä?

Suomen työmarkkinoille on ominaista, että naisten työssäkäynti on yhtä yleistä kuin miesten työssäkäynti, mutta myös ammattien vahva eriytyminen sukupuolen ja työnantajasektorin mukaan. Tutkin väitöstutkimuksessani palkka- ja tuloeroja sekä muita näkökulmia työmarkkinaeriytymiseen. Tarkastelin muun muassa empiiristä yhteyttä erilaisten maisteritutkintojen naisosuuden muutoksen ja tutkinnon suorittaneiden tulojen kasvun välillä.

28.5.2021
Lue lisää
Eugen Koev

Onko hallituksen työllisyystavoite saavutettavissa?

Vielä vuosi sitten ekonomistit olivat yksimielisiä siitä, että hallituksen työllisyystavoite ei toteudu. Vuoden 2017 alkupuoli ei vielä näyttänyt erikoiselta, mutta sen loppupuolella työllisyys lähti erittäin vahvan kasvuun.

6.2.2018
Lue lisää