Eugen Koev

Joka kymmenes korkeakoulutetuistakin on vuoden aikana työttömänä

Korkeasti koulutettu työtön on usein nainen, runsaalla kolmanneksella on lapsia.

24.11.2023
Lue lisää
Eugen Koev

Äidin ei kannata pysyä kotona, jos isällä on vanhempainvapaa käyttämättä

Vain kuusitoista prosenttia vauvaperheistä on sellaisia, että perheellä on enemmän rahaa, jos äiti on kotihoidontuella, vaikka isällä on vanhempainrahapäiviä käyttämättä. Työllisten vanhempien perheissä taloudellinen näkökulma useimmiten puoltaa vanhempainvapaan tasajakoa.

13.11.2022
Lue lisää
Eugen Koev

Suomalaisten asiantuntijapalkkojen ostovoima: ei häpeäpilkku, ei ylpeyden aihe

Suomalaisten palkkojen heikko ostovoima on kestoaihe kotimaisessa keskustelussa. Kevyen lompakon pelätään ajavan osaajiamme ulkomaille ja heikentävän Suomen houkuttelevuutta työperäisen maahanmuuton kohteena. Luotettaviin julkisiin tietolähteisiin perustuva vertailuni viittaa siihen, että ottaen huomioon palkat, hinnat ja verotus, Suomessa asiantuntijoiden palkkaus on lähinnä länsieurooppalaista keskitasoa. Useimmille koulutetuille suomalaisille taloudellinen näkökulma ei liene ensisijainen syy muuttaa pysyvästi ulkomaille. Toisaalta palkkatasomme ei ole erityinen vetovoimatekijä muualta muuttavan asiantuntijan silmissä.

8.12.2021
Lue lisää
Eugen Koev

Mikä määrää maisteritutkinnon tuoton ja sen naisvaltaisuuden välistä yhteyttä?

Suomen työmarkkinoille on ominaista, että naisten työssäkäynti on yhtä yleistä kuin miesten työssäkäynti, mutta myös ammattien vahva eriytyminen sukupuolen ja työnantajasektorin mukaan. Tutkin väitöstutkimuksessani palkka- ja tuloeroja sekä muita näkökulmia työmarkkinaeriytymiseen. Tarkastelin muun muassa empiiristä yhteyttä erilaisten maisteritutkintojen naisosuuden muutoksen ja tutkinnon suorittaneiden tulojen kasvun välillä.

28.5.2021
Lue lisää
Eugen Koev

Onko hallituksen työllisyystavoite saavutettavissa?

Vielä vuosi sitten ekonomistit olivat yksimielisiä siitä, että hallituksen työllisyystavoite ei toteudu. Vuoden 2017 alkupuoli ei vielä näyttänyt erikoiselta, mutta sen loppupuolella työllisyys lähti erittäin vahvan kasvuun.

6.2.2018
Lue lisää