Lotta Savinko

Tasa-arvoindeksi 2019: tahti on hidasta ja askel painaa

Europan tasa-arvoinstituutti EIGE julkaisi tällä viikolla vuoden 2019 tasa-arvoindeksin. Tasa-arvoindeksi on EIGEn kehittämä työkalu, jolla mitataan sukupuolten tasa-arvon edistymistä EU:ssa ja jäsenmaissa. Indeksissä on kuusi osa-aluetta: työ, raha, tieto, aika, valta ja terveys. Indeksi nostaa esiin tasa-arvon osa-alueet, joiden kehittämiseen tulisi erityisesti paneutua ja joilla tulisi toteuttaa tehokkaampia toimenpiteitä.

18.10.2019
Lue lisää
Lotta Savinko

Tasa-arvolla ja koulutuksella torjutaan ilmastonmuutosta

Tänään 11.10. vietetään YK:n kansainvälistä tyttöjen päivää. Tänä vuonna erityinen painopiste on ilmastonmuutoksessa ja siinä, kuinka se vaikuttaa kehitysmaiden tyttöihin. Ilmastonmuutos kohtelee sukupuolia eri tavoin ja kehitysmaiden tytöille se voi olla kohtalonkysymys. Suomessa sukupuoli vaikuttaa kouluttautumiseen ammatinvalinnan osalta.

11.10.2019
Lue lisää
Lotta Savinko

Poistetaan Suomen työelämästä syrjintä ja häirintä

Kansainvälisen työjärjestön ILOn työkonferenssissa hyväksyttiin sopimus häirinnän ja väkivallan kitkemiseksi työelämästä ja sopimusta täydentävä suositus - molemmat ovat tärkeitä kansainvälisiä välineitä, joilla voidaan puuttua väkivaltaan ja häirintään työelämässä. Uuden sopimuksen ratifiointi ensimmäisten joukossa olisi Suomen hallitukselta erinomainen käytännön teko yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi, kirjoittaa Lotta Savinko.

28.6.2019
Lue lisää
Lotta Savinko

Sukupuoli vaikuttaa yhä urakehitykseen

”Naiskysymys ei ole ainoastaan naiskysymys, vaan ihmiskunnan kysymys”, kuului yksi kuuluisimmista Minna Canthin sitaateista 1800-luvulla. Vaikka tasa-arvokysymyksissä on edistytty reilussa sadassa vuodessa, miesten ja naisten välistä tasa-arvoa ei ole vieläkään saavutettu missään päin maailmaa. Sukupuoli vaikuttaa edelleen monella eri tasolla työuriin Suomessakin.

19.3.2019
Lue lisää
Lotta Savinko

Minnan innoittamana tasa-arvoisempaa Suomea rakentamassa – #MinnanInnoittamana

Huomenna 19.3. vietetään Minna Canthin ja tasa-arvon päivää. Tänä vuonna hänen syntymästään on kulunut 175 vuotta. Minna Canth oli kirjailija, lehtinainen ja yrittäjä. Hän oli myös yhteiskunnallinen vaikuttaja sekä tasa-arvon ja koulutuksen edistäjä. Kaikkinainen tasa-arvo oli Canthin keskeinen teema.

18.3.2019
Lue lisää
Lotta Savinko

Kohti tasa-arvoisempaa Suomea

Suomi on monilla mittareilla onnistunut tasa-arvossa, mutta meillä on vielä töitä työmarkkinoiden segregaation, sukupuolten välisen palkkaeron ja työelämän raskaus- ja perhevapaasyrjinnän poistamiseksi. Tasa-arvo ei näytä etenevän ja samojen ongelmien parissa juupaillaan vuodesta toiseen. Kaikkihan tasa-arvoa kannattavat, mutta tekoihin ryhtyminen on vaikeampaa. Teot vaativat yhteistyötä, kompromissihalua, sitoutumista ja konkreettisia muutoksia lainsäädäntöön.

8.3.2019
Lue lisää