Lotta Savinko

Perheystävällisyys lisää työhyvinvointia

Lapsi mukaan töihin -päivää vietetään YK:n lapsen oikeuksien viikolla tänään perjantaina 18.11. Jo seitsemättä kertaa vietettävän päivän tarkoituksena on tutustuttaa lapset vanhempiensa tai läheisen työpaikan arkeen.

18.11.2022
Lue lisää
Lotta Savinko

Naisten palkkapäivä muistuttaa tasa-arvon heikosta tilasta

Suomessa perjantai 4.11.2022. on naisten palkkapäivä. Tämä on symbolinen päivä muistuttaa meitä siitä tosiasiasta, että Suomessa naiset ansaitsevat 84,3 prosenttia miesten ansioista.

4.11.2022
Lue lisää
Lotta Savinko

Myönteinen suhtautuminen perhevapaisiin lisää hyvinvointia työpaikoilla

Myönteinen suhtautuminen perhevapaisiin ja erilaisiin joustoihin vaikuttaa työntekijän hyvinvointiin ja jaksamiseen.

8.9.2022
Lue lisää
Lotta Savinko

Nolo loppu palkka-avoimuuden edistämiselle taas

Tasa-arvolakia koskeva lakimuutoksen valmistelu palkka-avoimuuden lisäämisestä on keskeytetty hallituspuolueiden erimielisyyden takia. Palkka-avoimuutta on käsitelty kolmikantaisesti kahdella hallituskaudella, Sipilän ja Marinin hallituksessa. Nykyiseen hallitusohjelmaan on kirjattu, että ”perusteettomien palkkaerojen ja palkkasyrjinnän poistamista edistetään lisäämällä palkka-avoimuutta lainsäädännön keinoin. Perusteettomiin naisten ja miesten välisiin palkkaeroihin puututaan nykyistä tiukemmin”.

16.8.2022
Lue lisää
Lotta Savinko

Joustavassakin työelämässä on huolehdittava palautumisesta

Suomalainen työelämä on joustavaa. Työajat ja työntekijät joustavat Suomessa enemmän kuin muissa EU:n jäsenmaissa. Suomalaisista työntekijöistä noin 70 prosenttia kokee, että he voivat päättää joko täysin tai jossain määrin työpäivänsä alkamis- ja päättymisajoista. Suomessa myös työasiat läikkyvät vapaa-ajalle yleisemmin kuin muualla Euroopassa (Työvoimatutkimus 2019).

27.4.2022
Lue lisää
Lotta Savinko

Puhumalla eroon selittämättömistä palkkaeroista?

Sukupuolten tasa-arvon tila on Suomessa monin tavoin hyvä. Meillä on kuitenkin sitkeitä ongelmia, joiden korjaamiseen ei löydy rohkeutta eikä tahtoa, muun muassa sukupuolten välinen palkkaero.

8.3.2022
Lue lisää