Lotta Savinko

Myönteinen suhtautuminen perhevapaisiin lisää hyvinvointia työpaikoilla

Myönteinen suhtautuminen perhevapaisiin ja erilaisiin joustoihin vaikuttaa työntekijän hyvinvointiin ja jaksamiseen.

8.9.2022
Lue lisää
Lotta Savinko

Nolo loppu palkka-avoimuuden edistämiselle taas

Tasa-arvolakia koskeva lakimuutoksen valmistelu palkka-avoimuuden lisäämisestä on keskeytetty hallituspuolueiden erimielisyyden takia. Palkka-avoimuutta on käsitelty kolmikantaisesti kahdella hallituskaudella, Sipilän ja Marinin hallituksessa. Nykyiseen hallitusohjelmaan on kirjattu, että ”perusteettomien palkkaerojen ja palkkasyrjinnän poistamista edistetään lisäämällä palkka-avoimuutta lainsäädännön keinoin. Perusteettomiin naisten ja miesten välisiin palkkaeroihin puututaan nykyistä tiukemmin”.

16.8.2022
Lue lisää
Lotta Savinko

Joustavassakin työelämässä on huolehdittava palautumisesta

Suomalainen työelämä on joustavaa. Työajat ja työntekijät joustavat Suomessa enemmän kuin muissa EU:n jäsenmaissa. Suomalaisista työntekijöistä noin 70 prosenttia kokee, että he voivat päättää joko täysin tai jossain määrin työpäivänsä alkamis- ja päättymisajoista. Suomessa myös työasiat läikkyvät vapaa-ajalle yleisemmin kuin muualla Euroopassa (Työvoimatutkimus 2019).

27.4.2022
Lue lisää
Lotta Savinko

Puhumalla eroon selittämättömistä palkkaeroista?

Sukupuolten tasa-arvon tila on Suomessa monin tavoin hyvä. Meillä on kuitenkin sitkeitä ongelmia, joiden korjaamiseen ei löydy rohkeutta eikä tahtoa, muun muassa sukupuolten välinen palkkaero.

8.3.2022
Lue lisää
Lotta Savinko

Vähätelty syrjinnän muoto

Tuore työ- ja elinkeinoministeriön alaisen työryhmän raportti raskaus- ja perhevapaan estämisen keinoista väisteli hallitusohjelman kirjauksia ja sai palkansaajärjestöt jättämään eriävän mielipiteen. Toimeksianto perustui Marinin hallitusohjelmaan, jossa edellytettiin lainsäädännön täsmentämistä. Edellisen kerran asiaa on tarkasteltu vuonna 2014, jolloin kolmikantainen työryhmä tarkasteli pelkästään perhevapasyrjintää. Kummankin työryhmän työn tulokset ovat olleet pettymys Akavalle ja muille palkansaajajärjestöille.

14.12.2021
Lue lisää
Lotta Savinko

Kannattaako palkka-avoimuutta pelätä?

Tuloverotustiedot verovuodelta 2020 tulevat julkisiksi tänään 10.11., jolloin myös vietetään eurooppalaista palkkaepätasa-arvon päivää (European Unequal Pay Day). Samapalkkaisuuden mittareiden mukaan naiset tekevät työtä ilmaiseksi tästä päivästä eteenpäin loppuvuoden. Euroopassa sukupuolten välinen palkkaero on 14,1 prosenttia, Suomessa keskimäärin 16 prosenttia koko työmarkkinoilla eli naisten keskiansio on noin 84 prosenttia miesten keskiansioista (Tilastokeskus, Ansiotasoindeksi 2020).

10.11.2021
Lue lisää