Lotta Savinko

Komission esitys uudeksi työsuojelustrategiaksi jää puolitiehen

EU:n komissio julkaisi tällä viikolla uuden työterveyden ja turvallisuuden strategiakehyksen vuosille 2021–2027. Strategiassa määritellään keskeiset toimenpiteet, joilla työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta pyritään parantamaan seuraavien kuuden vuoden aikana

1.7.2021
Lue lisää
Lotta Savinko

Työn tekemisen on oltava turvallista kaikissa olosuhteissa

Kansainvälisen työjärjestön ILOn koordinoimaa kansainvälistä työturvallisuuspäivää vietetään 28. huhtikuuta, kun olemme eläneet yli vuoden poikkeusolosuhteissa. Pandemia on vaikuttanut työelämään ja työn tekemisen tapoihin sekä nostanut esiin uusia vaatimuksia työturvallisuudelle. Se on myös muistuttanut, että turvallinen ja turvallisesti tehtävä työ ei ole itsestäänselvyys.

28.4.2021
Lue lisää
Lotta Savinko

Muutokseen tarvitaan tahtoa ja toimia – ja aktiivista ohjausta

Sukupuolten väliset palkkaerot eivät ole yksiselitteinen asia. Aihe herättää aina keskustelua, hämmennystä ja ärtymystäkin: onko se naisen euro 84 vai 102 senttiä? Eikö jokainen pysty olemaan oman onnensa tai pikemminkin euronsa seppä?

8.3.2021
Lue lisää
Lotta Savinko

Raamit on rakennettu, päätösvastuu siirtyy työpaikoille ja perheille

Vanhemmilla on yhtä paljon joustomahdollisuuksia, sama korvaustaso, kummallakin 160 vanhempainpäivärahapäivää, molemminpuolinen mahdollisuus luovuttaa tai olla luovuttamatta omasta kiintiöstään 1–63 päivää ja pitää perhevapaita lapsen kahden vuoden ikään saakka. Miltä tämä kuulostaa? Taantumuksellista?

19.2.2021
Lue lisää
Lotta Savinko

Samapalkkaohjelma 2020–2023 valmistui: synnytys oli vaikea

Hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen yhteinen samapalkkaisuusohjelma valmistui puolentoista vuoden valmistelun jälkeen. Ohjelman päätavoitteena on kaventaa naisten ja miesten keskimääräistä palkkaeroa.

17.12.2020
Lue lisää
Lotta Savinko

Täydellisyyden tavoittelu on täydellistä turhuutta

Tilastokeskuksen Tieto & Trendit -julkaisussa Hanna Sutela kirjoitti vuoden 2018 työolotutkimuksen tuloksista. Hän nosti esiin, kuinka tutkijat yllättyivät palkansaajien jaksamisongelmien kasvusta. Nuorilla ja varhaiskeski-ikäisillä naisilla ovat jaksamisongelmat kasvaneet jyrkimmin. Työuupumusta selvänä vaarana työssään pitävien naispalkansaajien osuus on yli kaksinkertaistunut viidessä vuodessa 8 prosentista 19 prosenttiin.

6.3.2020
Lue lisää