Perheystävällisyys lisää työhyvinvointia

Lapsi mukaan töihin -päivää vietetään YK:n lapsen oikeuksien viikolla tänään perjantaina 18.11. Jo seitsemättä kertaa vietettävän päivän tarkoituksena on tutustuttaa lapset vanhempiensa tai läheisen työpaikan arkeen.

18.11.2022

Lapsi mukaan töihin -päivänä lapset pääsevät katsomaan, mitä vanhemmat ja läheiset tekevät työpäivän aikana ja mitä työpaikalla muuten tapahtuu. Päivän tavoitteena on huomioida työelämän perheystävällisyyttä ja lisätä mahdollisuuksia työn ja perheen yhteensovittamiseen. Perheystävällisyys ja perheellisten työntekijöiden mahdollisuudet työelämän joustoihin vaikuttavat positiivisesti työhyvinvointiin ja jaksamiseen.

Jokaisella työpaikalla on mahdollisuus toimia perheystävällisesti

Työn ja perheen yhteensovittamista vaikeuttavia tekijöitä ovat pitkät työpäivät, vaativa ja uuvuttava työ, ennustamattomat ja vaikeat työajat sekä työnantajan riittämätön tuki. Työn ja perheen yhteensovittamisessa on eroja sukupuolten välillä, sillä naiset sekä huolehtivat yhä miestä useammin kotitöistä että kokevat olevansa vastuussa suurimmasta osasta kotitöitä.

Työelämän ja arjen yhteensovittamista voidaan edistää jokaisella työpaikalla. Työpaikan johtamiskulttuuri ja esihenkilöiden myönteinen asenne perheen ja työn yhteensovittamiseksi luovat perheystävällisin työpaikan perustan eri elämäntilanteissa ja erilaisissa perhemuodoissa oleville työntekijöille.

Perheystävällinen kulttuuri kannattaa rakentaa yhdessä työnantajan ja työntekijöiden kesken ja sopia selkeät käytännöt ja ohjeet kirjallisesti. Työaikakäytännöt ja -joustot ovat tärkeä osa työelämän joustavoittamista. Joustavoittavia käytäntöjä ovat esimerkiksi liukuva työaika, osa-aikatyömahdollisuudet ja etätyömahdollisuudet sekä työaikapankki. On selvää, että esimerkiksi asiantuntijatyössä on helpompi luoda erilaisia työaikajoustoja kuin sellaisissa ammateissa, jotka vaativat täsmälliseen aikaan paikalla oloa. Kaikilla työpaikoilla voidaan kuitenkin selvittää mahdollisuuksia joustavuuteen ja pohtia yhdessä henkilöstön kanssa ratkaisuvaihtoehtoja.

Perhevapaajärjestelmä lisää joustomahdollisuuksia

Uuden perhevapaajärjestelmän keskeinen tavoite on perhevastuun jakaminen ja kummankin vanhemman mahdollisuus osallistua lapsen hoitoon.  Erityisesti miehiä tulisi työpaikoilla kannustaa perhevapaiden käyttöön, jotta he rohkaistuisivat entistä enemmän käyttämään perhevapaita ja erilaisia joustoja perheen ja työn yhdistämiseksi. Jaettu vanhemmuus lisää perhevastuun jakamista lapsen kasvaessa ja lisää perheen hyvinvointia. Miesvaltaisilla ja aloilla, joissa perhevapaiden käyttö on ollut vähäisempää, on juuri nyt erinomainen hetki rakentaa perheystävällisyyttä ja kannustusta.

Uusi perhevapaajärjestelmä on yhdenvertainen erilaisille perhemuodoille. Vanhempainvapaan kiintiöstä on mahdollista luovuttaa päiviä paitsi lapsen toiselle vanhemmalle ja huoltajalle, mutta myös lapsen muulle huoltajalle ja lapsen toisen vanhemman puolisolle. Monimuotoisten perheiden yhdenvertainen kohtelu on osa työpaikan perheystävällisyyttä.

Perheystävällisyys sitouttaa 

Perheystävällisyys ja mahdollisuudet työn ja perheen yhteensovittamiseen ovat tärkeitä hyvinvointia lisääviä asioita. Sitoutuminen työnantajaan lisääntyy ja työpaikan vaihtohalukkuus vähenee. Perheystävällinen kulttuuri luo molemminpuolista joustavuutta, joiden avulla työ sujuu yllättävissäkin tilanteissa.

Lue lisää aiheesta