Tavoitteena vaikuttavampi samapalkkaohjelma

Eilen julkaistiin samapalkkaisuusohjelman ja hallituksen samapalkkaisuustoimenpiteiden 2020–2023 kokonaisarviointi, jonka oli laatinut OTK Leila Kostiainen. Arvioinnissa esitetään 11 suositusta samapalkkaisuustoimenpiteiden tehostamiseksi. Arviointi on onnistunut ja siinä esitettyjen suositusten toteuttaminen uudistaisi ohjelmaa ja lisäisi sen vaikuttavuutta.

3.2.2023

Samapalkkaisuusohjelma kokoaa yhteen hallituksen ja työmarkkinakeskusjärjestöjen toimenpiteet palkkatasa-arvon edistämiseksi ja sitä on toteutettu vuodesta 2006 lähtien. Samapalkkaohjelman ensimmäisellä kaudella 2006–2007 asetettiin ohjelman yleiseksi tavoitteeksi, että naisten ja miesten välinen palkkaero, joka oli tuolloin20 prosenttia, kaventuisi vähintään viidellä prosenttiyksiköllä vuoteen 2015 mennessä.

Sukupuolten keskimääräinen palkkaero on kaventunut varsin hitaasti. Vuodesta 2006 lähtien keskimääräisten ansioiden ero on kaventunut noin 20 prosentista 15,8 prosenttiin koko työmarkkinoilla eli 0,3 prosenttiyksikön vuosivauhtia. Olemme epäonnistuneet tavoitteen saavuttamisessa.

Kokonaisarvioinnissa esitetään yhteensä 11 suositusta samapalkkaisuustoimenpiteiden tehostamiseksi. Ohjelman vaikuttavuuden näkökulmasta erityisesti pitkän aikavälin taloustieteellinen vaikuttavuusanalyysi on tarpeellinen. Arvioinnissa selvitettäisiin samapalkkaisuusohjelmien, lainsäädännön muutosten, taloussuhdanteiden, työmarkkinoiden rakennemuutosten ja työmarkkinatoimenpiteiden vaikutuksia naisten ja miesten keskiansioiden eron muutoksiin. Ohjelman vaikuttavuutta parantaisi myös toimenpidekohtainen ennakkoarviointi. Hyödyllistä olisi, että ohjelmassa asetettaisiin oma tavoite kullekin yksittäiselle toimenpiteelle päätavoitteen lisäksi.

Yksi keskeinen suositus on työ- ja virkaehtosopimusosapuolten saaminen aktiivisiksi toimijoiksi ja osallisiksi samapalkkaisuusohjelmaan. Samapalkkaohjelmaa pitää uudistaa vastaamaan muuttuneita työmarkkinoita ja sopimustoimintaa. Samoin on tarpeen antaa suositus siitä, että työ- ja virkaehtosopimuksiin sisällytetään vanhempainvapaiden palkallisuutta koskevia ratkaisuja ja että niiden vaikutuksia seurataan ja arvioidaan . Tällöin voimme arvioida työ- ja virkaehtosopimusten kirjausten vaikutusta naisten ja miesten palkkaerojen kehitykseen ja voimme kehittää tarvittavia toimenpiteitä perhevapaajärjestelmän jatkokehittämiseksi.

Sukupuolten palkkaero on sitkeä ja pitkäaikainen työmarkkinoiden tasa-arvo-ongelma. Palkkaero on pienentynyt vain noin 3 prosenttia 15 vuodessa. Sukupuolten tasa-arvon edistämisessä keskeinen tavoite on, että samanarvoisesta työstä maksettaisiin samaa palkkaa sukupuolesta riippumatta ja että palkka-avoimuutta sekä yksilön oikeusturvaa edistettäisiin myös lainsäädäntöä kehittämällä. Nämä tavoitteet koskevat koko yhteiskuntaa ja myös yksittäisiä työpaikkoja. Vaikuttavalla samapalkkaisuusohjelmalla voimme luoda tasa-arvoisempaa työelämää.

 

Lisätietoja:

Lotta Savinko

tasa-arvo- ja työympäristöpäällikkö

+358 40 5044356

Lue lisää aiheesta