Usein kysyttyjä kysymyksiä monimuotoisesta työelämästä

Akava jäsenliittoineen kampanjoi Avoin tiedolle -kampanjalla työelämän yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi. Kampanjan aikana Akava on järjestänyt yhdessä Seta ry:n kanssa kaksi inklusiivisuuskoulutusta, joissa käsiteltiin työelämän sateenkaariteemoja.

13.6.2023

Akava-yhteisö painottaa kampanjassa tiedon, ymmärryksen ja oppimisen merkitystä yhdenvertaiselle ja tasa-arvoiselle työelämälle. Monimuotoisuuden ymmärtäminen ja tukeminen työpaikoilla on tärkeää, jotta seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kokemista ennakkoluuloista ja epäasianmukaisesta kohtelusta päästään mahdollisimman tehokkaasti eroon.

Aula Researchin Akava Worksille tuottamasta selvityksestä käy ilmi, että lähes kolmannes 18–35-vuotiaista korkeasti koulutetuista nuorista on havainnut seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kohdistuvaa epäasianmukaista tai syrjivää kohtelua opiskeluissa tai työpaikalla. Tämä on ilmennyt muun muassa haukkumisena, loukkaavina sanoina, epäasiallisena käytöksenä ja kiusaamisena.

Yksi konkreettinen työkalu sateenkaarimyönteisyyden lisäämiseksi on Akavan ja Setan kehittämä huoneentaulu, jonka avulla jokaisella työpaikalla voidaan parantaa tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Olemme koonneet tähän artikkeliin inklusiivisuuskoulutuksissamme käsiteltyjä kysymyksiä ja vastauksia.

Sateenkaariteemat työelämässä -kysymyksiä ja vastauksia

1. Mitä tarkoitetaan sateenkaari-ihmisillä?

Sateenkaari viittaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin. Termin käytöllä vältetään eri identiteettien luettelointi, kuten hlbt, lhbtiq tai hlbti.

2. Mitä tarkoitetaan seksuaalivähemmistöillä?

Seksuaalivähemmistöihin kuuluvia ihmisiä ovat homot ja lesbot, bi- ja panseksuaalit, aseksuaalit ja aromanttiset.

Kertoo siitä, kehen ihminen ihastuu, rakastuu, tuntee emotionaalista ja/tai seksuaalista vetovoimaa. Seksuaalinen suuntautuminen on sosiaalinen kategoria ja sosiaalinen identiteetti. Seksualisointi on yleinen ajatteluharha ja ennakkoluulo.

3. Mitä tarkoittaa Cis?

Sanaa cis käytetään kuvaamaan sitä, että henkilön sukupuoli-identiteetti ja sukupuolen ilmaisu ovat hänelle syntymässä määritellyn sukupuolen ja siihen kulttuurissa yleensä liitettyjen odotusten mukaiset. Suurin osa ihmisistä on cissukupuolisia. Cis on vastakohta sanalle trans.

4. Mitä tarkoitetaan sukupuolivähemmistöillä?

Sukupuolivähemmistöihin kuuluvia ihmisiä ovat transsukupuoliset, muunsukupuoliset, transvestiitit, intersukupuoliset. Erilaisia sukupuoli-identiteettejä on kymmenittäin.

5. Mikä on syrjintää?

Syrjinnässä on kyse siitä, että henkilöä kohdellaan samanlaisessa tilanteessa huonommin kuin toisia yhden tai useamman henkilökohtaisen ominaisuuden takia. Syrjintä voi olla välitöntä, välillistä tai esimerkiksi kohtuullisten mukautusten epäämistä vammaisilta henkilöiltä. Syrjintä kielletään monissa kansallisissa laeissamme, yhdenvertaisuuslaissa, tasa-arvolaissa ja rikoslaissa sekä kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa.

Yhdenvertaisuuslaissa syrjintä kielletään iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen, tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Tasa-arvolaissa syrjintä kielletään sukupuolen, sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun perusteella. Laki koskee myös syrjintää, joka perustuu siihen, että henkilön fyysiset sukupuolta määrittävät ominaisuudet eivät ole yksiselitteisesti naisen tai miehen.

6. Mitä ovat mikroaggressiot?

Pieniä, usein toistuvia sanallisia hyökkäyksiä, loukkauksia ja mitätöintejä, jotka eivät aina täytä syrjinnän kriteereitä. Usein hyväntahtoisia: esim. ”Kerropas sinä, kun olet homo, minkä väriset verhot sopivat toimistoomme.” Mikroagressiot voivat olla myös eleitä ja tekoja, kuten silmien pyörittelyä tai paikan vaihtamista.

7. Mikä on liittolainen?

On cis-hetero, joka haluaa omalla toiminnallaan edistää vähemmistöjen yhdenvertaisuutta.
On usein valta-asemassa, ei riko normeja ja häntä kuunnellaan. Liittolainen tietää perusasiat sateenkaariteemoista ja haluaa oppia lisää.

8. Kuinka voin tehdä työpaikastani paremman paikan sateenkaarivähemmistöille?

Tärkeä muistisääntö on: Kun oletat, oleta moninaisuus! Kaikkea ei kuitenkaan tarvitse tietää ja osata, mutta valmius oppimiseen on kaiken perusta.

Lisätietoja:

Eeva Karhamo

viestinnän asiantuntija

+358 50 322 6757

Miika Sahamies

johtava asiantuntija

+358 50 530 5366

Lue lisää aiheesta