Akavan opiskelijat iloitsee opiskelijajäsenten määrän kasvusta

Akavan jäsenmäärä on kasvanut edellisvuodesta yli 7 000 jäsenellä. Nyt jäsenliitoissamme on yhteensä 623 299 jäsentä, joista opiskelijoita on 127 308. Opiskelijajäseniä on yli 6 000 enemmän kuin vuonna 2023. Tuoreet luvut ovat tammikuun 2024 alusta.

11.3.2024

Olemme ylpeitä opiskelijajäsenmäärän kasvusta ja iloitsemme jokaisesta uudesta opiskelijajäsenestä. Jäsenkasvuun on varmasti monia syitä, yksi merkittävimmistä lienee maan hallituksen kaavailemat työelämäuudistukset, jotka toteutuessaan vaikuttavat erityisesti nuoriin ja vastavalmistuneisiin.

Opiskelijat haluavat ammattiliitoilta turvaa työelämään, sillä toimeentulon epävarmuus, opintolainataakka ja työllistymisongelmat lisäävät huolia ja epävarmuutta.

Opintolainataakan kasvu ja opiskelijoiden velkaantuminen jo opiskeluaikana vaikuttaa merkittävästi heidän hyvinvointiinsa. Kaikki korkeakoulutetut eivät ainakaan heti valmistuttuaan työllisty hyväpalkkaisiin töihin tai koulutusta vastaaviin tehtäviin. Opintolainan takaisinmaksu on monelle pitkä prosessi, joka vaikuttaa esimerkiksi jatkokoulutukseen, asunnonostamiseen ja perheen perustamiseen.

On hienoa, että opiskelijat liittyvät liittoon, sillä he ovat lähtökohtaisesti muita palkansaajia heikommassa asemassa työmarkkinoilla. Opiskelijoilla ei usein ole riittäviä valmiuksia henkilökohtaisten palkkaneuvotteluihin Monelta puuttuu tietoja työelämän oikeuksista ja velvollisuuksista. Ammattiliittojen tuki on siksi tärkeää erityisesti heille. Ammattiliitot tarjoavat opiskelijoille koulutuksia, tutkittua tietoa oman alan työllisyydestä ja palkoista sekä uraneuvontaa, joka on erityisesti nuorille ja vastavalmistuneille merkittävä palvelu.

Liittyessään alansa liittoon opiskelijat kiinnittyvät alansa yhteisöön ja luovat työelämässä tärkeitä verkostoja jo opiskeluaikana.Moni luo jo opiskeluaikana kontakteja työelämän tahoihin liiton tuomien mahdollisuuksien avulla.

Akavan opiskelijat koordinoivat Akavan jäsenliittojen opiskelijatoimintaa. Edustamme kaikkia Akavan liittojen yli 127 000 opiskelijajäsentä. Opiskelijajäsenmäärän kasvu antaa meille paremmat mahdollisuudet edustaa ja puolustaa opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden asemaa yhteiskunnassa ja työelämässä. Tervetuloa mukaan, opiskelija!

Teksti: Kia  Kauppinen, Akavan opiskelijoiden ensimmäinen varapuheenjohtaja

Lisätietoja:

Kirjoittajavieras