#COP24: Pariisin ilmastosopimuksen toimeenpanolle työkaluja Katowicessa

Lauantain ja sunnuntain välisenä yönä YK:n ilmastokokous Katowicessa onnistui tavoitteessaan: Pariisin ilmastosopimukselle saatiin sääntökirja, jonka puitteissa kunkin maan päästövähennystavoitteita rekisteröidään, arvioidaan ja päivitetään. Saavutus ei ole vähäinen. Säännöistä saatiin läpinäkyvät ja ne sitovat kaikkia maita yhtäläisesti. Lisäksi sääntökirjassa otettiin huomioon jäsenmaiden velvollisuus huomioida oikeudenmukainen siirtymä ihmisille päästövähennystavoitteita laadittaessa. Tämä on ollut palkansaajaliikkeen pitkäaikainen tavoite. Nyt tämä on huomioitu sekä Pariisin sopimuksessa että sääntökirjassa.

21.12.2018

Kokousta kritisoitiin jälkeenpäin siitä, että päästövähennysten kirittämiseen sääntökirja ei patista mitenkään erityisesti. Päästövähennysten toteutumista tarkastellaan viiden vuoden välein, mutta niiden kirittämiseen prosessi ei kannusta tai pakota. Tätä ei siis voi pitää varsinaisena ambitiomekanismina, joksi sitä on myös kutsuttu. Päästövähennysten kunnianhimon tason nostaminen joudutaan tekemään tulevaisuudessa perinteisen ilmastokokouksen ohella myös muilla foorumeilla.

Niin sanotuilta COP-kokouksilta on ehkä epärealistista odottaa mitään muuta kuin mihin niiden puitteissa on pystytty. Kitka päästövähennysten tavoitteiden kiristämisessä näkyi muun muassa siinä keskustelussa, joka kokouksessa käytiin IPCC:n raporttiin suhtautumisesta kokouksen päätöslauselmassa.

Poliittinen sitoutuminen kovempiin päästövähennyksiin täytyy saada luotua muita kanavia pitkin. Katowicessa YK:n pääsihteeri ilmoittikin kutsuvansa valtionpäämiesten ilmastohuippukokouksen koolle. Tähän kokoukseen on Suomen hyvä ryhtyä valmistautumaan uusilla tavoitteilla. Hyvän pohjan siihen antaa kahdeksan eduskuntapuolueen 20.12.2018 yhdessä hyväksymä 13 kohdan ohjelma päästövähennystavoitteiden kiristämiselle. Olemme oikealla polulla. Tästä on hyvä jatkaa vuonna 2019.

Vesa Vuorenkoski osallistui palkansaajakeskusjärjestöjen edustajana ilmastokokoukseen Katowicessa.

Lisätietoja:

Lue lisää aiheesta