Elinvoimaisessa kunnassa on hyvä asua, tehdä työtä, oppia ja harrastaa

Olemme kiteyttäneet kuntavaalitavoitteemme luonnehdintaan ”elinvoimainen kunta”. Kunnan elinvoima -käsite kuvaa hyvin kuntien talouden tärkeää merkitystä sekä monipuolisten tehtävien ja palvelujen välistä yhtälöä. Nostan kirjoituksessani esiin näkökulmia kuntien elinvoimaan. Kuntavaalien yhteydessä on hyvä pohtia, miten asiat ovat omassa kunnassa ja miten se huolehtii tulevaisuuden elinvoimaisuudestaan. 

4.6.2021

Tasapainon saavuttaminen on monessa kunnassa vaikeaa: väestökehitys etenee siten, että ikäluokkien pienentyminen näkyy väistämättä palveluissa. Työikäisten määrän väheneminen alkaa tuntua kuntataloudessa.

Rinnakkaisena kehityssuuntana on, että kunnat ja alueet eriytyvät yhä voimakkaammin. Katsomme, että kuntauudistusta pitää jatkaa. Vain elinvoimaiset kunnat voivat tarjota laadukkaita palveluja. Kuntien lakisääteisiä tehtäviä ja velvoitteita pitääkin tarkastella uudelleen.

Painotamme koulutuksen ja laajojen sivistyspalvelujen laatua ja saatavuutta. Kuntien on otettava pitkän aikavälin tavoitteeksi, että kaikilla kuntalaisilla olisi vähintään toisen asteen tutkinto. Näin tuetaan työllisyyttä sekä ehkäistään syrjäytymistä ja eriarvoistumista. Kuntien pitää varmistaa, että lasten oikeus osallistua varhaiskasvatukseen toteutuu.

Laajat sivistyspalvelut, joihin kuuluvat myös vapaan sivistystyön palvelut, korostuvat kuntien tehtävissä. Ne tekevät kunnasta vetovoimaisen asuinpaikan. Tähän kuuluu monipuoliset koulutus-, kulttuuri-, kirjasto-, liikunta-, museo-, nuoriso- ja vapaa-ajan palvelut. Korostamme, että kuntien sivistyspalvelut edistävät terveyttä ja hyvinvointia, elämänlaatua sekä kuntien elinvoimaisuutta.

Elinvoimaisessa kunnassa on tarjolla työpaikkoja sekä kunnan ja kuntayhtymien palveluksessa että yrityksissä. Kuntasektorin henkilöstön työhyvinvointi ja työkyky ovat mielestämme tärkeitä elinvoimatekijöitä ja niillä on suuri merkitys työn tuottavuudelle. Kuntien on huolehdittava henkilöstön työhyvinvoinnin parantamisesta ja osaamisen kehittämisestä.

Julkisilla hankinnoilla tuetaan yrittäjyyttä ja paikallista elinvoimaa. Mielestämme on syytä lisätä kuntien ja yritysten hankintaosaamista. Hankintakriteereissä on tärkeä huomioida paikalliset vahvuudet ja sosiaalista vastuuta korostavat kriteerit. Kuntien on myös vahvistettava yrittäjyyden ja TKI-toiminnan edellytyksiä elinkeinopolitiikassaan.

Kuntalaisen tärkein vaikuttamisen paikka on kuntavaaleissa. Se kannattaa käyttää. Äänestyspäätöksiin voit hakea näkökulmia kuntavaalitavoitteistamme ja liittojemme kuntavaaliaineistoista.

 

Lisätietoja:

Pekka Piispanen

johtaja, vaikuttaminen

+358 40 544 0302

Lue lisää aiheesta