Harjoittelija, tee työsopimus!

Akavan opiskelijat on teettänyt jälleen harjoittelubarometrin eli selvityksen korkeakouluopiskelijoiden harjoitteluista ja niiden käytänteistä. Barometri, joka julkaistaan 29. marraskuuta, tuo tärkeää tietoa opiskelijoiden ja korkeakoulujen mutta myös työnantajien käyttöön.

15.10.2019

Harjoittelu on tärkeä osa opiskelua sekä yliopistossa että ammattikorkeakoulussa. Harjoittelut muokkaavat ja rakentavat työelämää. Harjoittelijan asema, jossa hän katsoo työpaikan toimintaa ns. uusin silmin, on parhaimmillaan hyödyllinen yritysten uudistumisen näkökulmasta. Joku voisi väittää, että yrityksen tai julkisen toimijan menestyksen edellytyksenä on harjoittelijat ja korkeakouluista tuleva uusin tutkittu tieto.

Harjoittelun tai harjoittelijoiden arvostus ei valitettavasti kuitenkaan aina näy harjoittelukäytänteissä työpaikoilla. Harjoittelubarometrin tuloksista käy ilmi, että harjoittelijan arvostus ei aina heijastu harjoitteluun liittyviin toimintatapoihin, ei ainakaan, jos tarkastellaan harjoitteluista tehtäviä sopimustyyppejä (kts oheinen kaavio).

Onko sillä todella väliä, millaisen sopimuksen harjoittelupaikkaan tekee? Väitän, että kyllä on.

Sopimuksen tyyppi on nimittäin yhteydessä siihen, maksetaanko harjoittelusta palkkaa ja voi jopa ennakoida, miten harjoittelija otetaan mukaan työyhteisöön.

Eritoten luonnontieteitä, tekniikkaa, tietojenkäsittelyä ja maa- ja metsätaloustieteellisiä aloja opiskeleville todennäköisesti tarjotaan työsopimusta ja siten maksetaan harjoittelusta. Alan työnantajat tiedostavat, että osaamisesta tulee maksaa ja toimivat vastuullisesti. Ylipäätään näillä miesvaltaisilla aloilla palkat ovat paremmat verrattuna naisvaltaisiin aloihin. Kasvatus-, palvelu-, humanistisella ja taidealalla sekä terveysalalla opiskelevat puolestaan ottavat harjoittelupaikan vastaan tavallisesti harjoittelusopimuksella.

Työelämän sukupuolittuneisuus näkyy voimakkaasti harjoittelun sopimuskäytänteissä, sillä 80 prosenttia tekniikan alan opiskelijoista on miehiä kun taas terveys- ja hyvinvointialoja opiskelevista saman verran on naisia. Ja tiedämme hyvin, että koodarilla on parempi palkka kuin sairaanhoitajalla.

Muista ainakin nämä vinkit, kun harjoittelu on ajankohtainen:

  • Puolusta oikeuttasi palkkaan, työstä nimittäin kuuluu maksaa.
  • Jos mahdollista, allekirjoita työsopimus. Vaikket onnistuisi saamaan työsopimusta, laadi joka tapauksessa harjoittelustasi sopimus. Ilman sopimuksia ei kannata myydä osaamistaan.
  • Älä allekirjoita kilpailukieltosopimusta harjoittelustasi!

 

Lue lisää aiheesta