Harjoittelun perustiedot

Korkeakouluopintoihin liittyy usein harjoittelu. Kokosimme perustiedot harjoittelusta.

15.10.2019

Harjoittelun perustiedot:  Työharjoittelu on ikkuna työelämään ja omaan alaan

Käytännön harjoittelujakso on opiskelijalle ikkuna työelämään ja omaan alaan. Saat tietoa harjoittelukäytännöistä ja harjoittelun tavoitteista, sisällöstä ja pituudesta harjoittelusta vastaavilta opettajalta tai muulta henkilökunnalta.

Selvitä mitä harjoittelu on ja mitä se ei ole

Perehdy työelämään liittyviin asioihin jo ennen harjoittelun alkua. Selvitä, mitkä ovat vastuusi ja velvollisuutesi harjoittelun aikana. Ota selvää oikeuksistasi harjoittelun aikana.

Keskustele harjoittelujaksosta ja sen sisällöstä harjoittelusta vastaavan henkilön kanssa viimeistään harjoittelun alkuvaiheessa. On tärkeää, että kaikilla osapuolilla on  samansuuntaiset ja yhteisesti sovitut tavoitteet harjoittelulle. Harjoittelun aluksi on hyvä käydä läpi, millaisia tehtäviä harjoitteluun kuuluu, ja mitkä ovat keskeiset tehtävät harjoittelijana.

Vaadi kunnon ohjausta

 • Ota selvää, kuka on harjoitteluohjaajasi, ja miten hän on käytettävissäsi harjoittelun aikana. Jos harjoitteluohjaaja on harjoittelun aikana paljon poissa työpaikalta tai esimerkiksi vuosilomalla, harjoittelijan ohjaukseen on nimettävä toinen vastuuhenkilö.

Ota selvää omalta harjoitteluvalvojaltasi tai ohjaajaltasi

 • millaiset ovat hyvän harjoittelupaikan kriteerit omassa oppiaineessasi
 • miten ja millaisiin harjoitteluihin voi hakea harjoittelurahaa
 • voiko harjoittelupaikan hankkia itse ja millaisin kriteerein
 • ota selvää kuka on työpaikan luottamusmies

Muista tehdä työsopimus

 • Harjoitteluajaksi kannattaa aina tehdä työsopimus
 • Työsopimukseen pitää kirjata harjoittelujakson pituus, keskeiset työtehtävät, sovellettava työehtosopimus ja harjoittelusta maksettava palkka
 • Ota selvää, kuka on työpaikkasi luottamusmies

Huolehdi työttömyysturvastasi

 • Jos harjoitteluraha ei riitä edes ansiosidonnaisen työttömyysturvan kertymiseen, neuvottele työnantajasi kanssa heidän osallistumisestaan palkkaukseen
 • Kysy lisää työttömyyskassaan liittymisestä ja työttömyysturvasta omasta ammattijärjestöstäsi.

Jos harjoittelusi on palkatonta

 • Pidä kiinni siitä, ettet toimi sijaisena vaan harjoittelijana
 • Palkaton harjoittelu on työhön tutustumista. Se ei voi sisältää vaativia ja itsenäisesti suoritettavia työtehtäviä, vaan harjoittelija tutustuu työhön ohjaajan opastuksella ja  seuraamalla työtä.

Lue lisää aiheesta