ILOn työkonferenssissa laadittiin lausuma oikeudenmukaisesta siirtymästä

Kansainvälinen työjärjestö piti 111. vuosittaisen työkonferenssinsa Genevessä 5.–16. kesäkuuta 2023. Työntekijöiden, työnantajien ja hallitusten edustajat ILOn 187 jäsenvaltiosta käsittelivät monenlaisia kysymyksiä, kuten oikeudenmukaista siirtymistä kohti kestäviä ja osallistavia talouksia sekä laadukasta oppisopimuskoulutusta ja työsuojelua.

28.6.2023

Konferenssissa oli noin 5 000 osallistujaa. Suomen kolmikantaiseen valtuuskuntaan kuului 18 henkilöä, jotka edustivat valtiovaltaa (työ-ja elinkeinoministeriö, ulkoministeriö) sekä työntekijä- että työnantajajärjestöjä.

Olin työntekijäpuolen edustajana oikeudenmukaista siirtymää käsitelleessä komiteassa, jossa pohdittiin yhtä yleiskokouksen kuudesta teemasta. Kokonaisuudessaan keskustelukomitean aihe kuului ”oikeudenmukainen siirtymä mukaan lukien teollisuuspolitiikkojen ja teknologian huomioonotto kohti ympäristön kannalta kestäviä talouksia ja yhteiskuntia kaikille”.

Pohjoismaat tekivät tiivistä yhteistyötä komiteassa, samoin Euroopan maat. Ja luonnosta laatineeseen ryhmään saatiin Ruotsin edustaja. Komitean työn tavoitteena oli tuottaa päätelmiä, jotka antavat lisäohjeita organisaatioille oikeudenmukaisen siirtymän toteuttamiseksi. Työskentely pohjautui ILOn taustaraportille aiheesta.

Taustaraportissa tarkastellaan oikeudenmukaista siirtymää kohti ympäristön kannalta kestäviä talouksia ja yhteiskuntia työllisyyden, taloudellisten ja sosiaalisen vaikutusten kautta, myös tasa-arvovaikutusten kautta. Raportissa tarkastellaan myös oikeudenmukaiseen siirtymän edistämiseen pyrkiviä politiikanaloja ja toimia. Raportissa todetaan, että ilmaston- ja ympäristönmuutoksesta on nopeasti tulossa suurin uhka köyhyyden vähentämiselle, ihmisarvoiselle työlle, kestävälle kehitykselle ja sosiaaliselle oikeudenmukaisuudelle. Kaikki nämä kuuluvat ILOn tärkeisiin tavoitteisiin.

Ensimmäisinä komiteapäivinä käytiin yleiskeskustelut taustaraportin pohjalta. Sen jälkeen ILOn toimisto luonnosteli alustavat päätelmät, jotka jaettiin ryhmälle kommentoitavaksi. Tässä vaiheessa totesimme, että teksti oli liian yleisellä tasolla. Tähdensimme, että ILOn roolin täytyy olla määriteltynä tarkemmin lauselmassa ja että sosiaalidialogin sekä kolmikannan aseman täytyy näkyä vahvemmin.

Tämän jälkeen luonnostelu- eli draftausryhmä luonnosteli päätelmiä. Ryhmässä oli kahdeksan henkilöä jokaisesta kolmikannan osasta. Se laati uuden luonnoksen muutosehdotuksineen. Komitean työ huipentui viimeisten päivien yömyöhään venyneisiin istuntoihin, joissa saatiin ratkaistua viimein hankalimmatkin erimielisyydet. Lopulliset päätelmät hyväksyttiin tiiviin työrupeaman jälkeen täysistunnossa 15. kesäkuuta.

Koko työkonferenssin ajan Genevessä oli hyvin kuuma ja kostea sää, mutta kokoussalin viileydessä oli kuitenkin hyvä kokoustaa ja työskennellä. Tiukasta kokousaikataulusta huolimatta ehdin viimeisenä päivänä saada ruksin bucket listiini eli pääsin uimaan upean kirkkaaseen Genevejärveen.

Kahden viikon kokousrutistuksen jälkeen kotiin palatessa odotti uusi hallitusohjelma, jonka tiimoilta luen kollegojen kanssa ILOn sopimuksia syksyn kuluessa hyvin tarkkaan.

 

 

Tutustu hyväksyttyyn julkilausumaan (englanninkielinen):

https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/111/committees/just-transition/WCMS_885375/lang–en/index.htm

Lisätietoja työkonferenssista sen sivustolla (englanninkielinen)

https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/111/lang–en/index.htm

Lisätietoja:

Miia Kannisto

johtava asiantuntija

+358 50 551 5292

Lue lisää aiheesta