Kansainvälisen työjärjestön ILOn työkonferenssi juhlavuoden merkeissä

YK:n kansainvälisen työjärjestö ILOn (International Labour Organization) perustamisesta tulee tänä vuonna kuluneeksi 100 vuotta. Suomi liittyi ILOon vuonna 1920 liittyessään Kansainliiton jäseneksi. Genevessä on parhaillaan 108. työkonferenssi, joka kestää 21. kesäkuuta asti. Työkonferenssi on juhlavuoden päätapahtuma.

18.6.2019

Konferenssissa käy puhumassa useita valtioiden ja hallitusten johtajia, muun muassa Emmanuel Macron, Angela Merkel ja Theresa May. Työministeri Timo Harakka vieraili Genevessä perjantaina 14.6. ja piti puheen työkonferenssin yleisistunnossa ILOn roolista ja tulevista haasteista.

Työministeri Timo Harakka tapasi Suomen valtuuskunnan Kansainvälisen työjärjestön ILOn työkonferenssin (ILC108) yhteydessä Genevessä 14. 6.2019. Kuva: Marko Heinonen

Työministerin Geneven-vierailun ohjelmaan sisältyi kahdenvälisiä tapaamisia muun muassa ILOn pääjohtaja Guy Ryderin sekä ministerikollegojen kanssa. Ministeri Harakka tapasi lisäksi Suomen kolmikantaisen ILO-valtuuskunnan.

Työkonferenssin teemana on työn tulevaisuus ja ILOn merkitys työmarkkinoiden muutosten hallinnassa. Konferenssissa on tarkoitus hyväksyä väkivallan ja häirinnän torjuntaa työelämässä koskeva sopimus ja suositus. Konferenssin asialistalla ovat väkivalta- ja häirintäteeman ohella työn tulevaisuuteen liittyvän ILOn 100-vuotisjulistuksen valmistelu sekä teemakohtaiset keskustelut. Työkonferenssin yksi keskeinen tavoite on saada konferenssin aikana valmiiksi 100-vuotisjulkilausuma eli deklaraatio työn tulevaisuudesta.

Temaattiset keskustelut eivät ole virallisia päätösfoorumeita, vaan avoimia keskustelutilaisuuksia. Teemakeskustelujen aiheina ovat muun muassa lapsityövoiman poistaminen, yhdistymisvapaus ja kollektiivisopimukset kunnollisen työn perustana, elinikäinen oppiminen ja teknologian sekä ilmastonmuutoksen vaikutukset työelämään. Lisäksi työkonferenssissa käsiteltäviä asioita ovat ILOn työohjelma ja budjetti vuosille 2020–2021 sekä yleissopimusten noudattamisen seuranta applikaatiokomiteassa.

ILO on rakenteeltaan ja toiminnaltaan kolmikantainen: työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen edustajat osallistuvat järjestön työhön tasavertaisina valtioiden hallitusten edustajien kanssa. Kansainvälinen työkonferenssi on ILOn ylin päättävä elin, jossa päätetään yleissopimusten ja suositusten hyväksymisestä sekä asetetaan ILOn hallintoneuvosto. ILOn pääjohtaja on ollut keväästä 2012 britti Guy Ryder. Vastuu ILO-asioiden hoidosta Suomessa kuuluu työ- ja elinkeinoministeriölle yhdessä muiden ministeriöiden kanssa sekä valtioneuvoston asettamalle kolmikantaiselle Suomen ILO-neuvottelukunnalle.

ILOn juhlavuoden seminaareja järjestetään Suomessa vielä seuraavasti:
• Rovaniemellä Lapin yliopistossa torstaina 19.9.2019 aiheena Kansainvälinen työjärjestö ILO ja yhdenvertaisuuden edistäminen
• Helsingissä korkean tason tilaisuus keskiviikkona 11.12.2019

Lisätietoja:

Miia Kannisto

johtava asiantuntija

+358505515292

Lue lisää aiheesta