Korkeakouluopiskelijat on saatava lähiopetuksen pariin

Pian on alkamassa toinen syksy, kun korkeakouluopiskelijat palaavat kesän jälkeen opintojen pariin koronan keskellä. Pahentuneen koronatilanteen takia tämä voi tarkoittaa monille etäopintoja ja niukkaa tai olematonta sosiaalisen kanssakäymistä.

17.8.2021

Etäopinnot ja koronatilanne ovat vaikuttaneet kielteisesti opiskelijoiden jaksamiseen. Jo se, että YTHS:n mielenterveyspalveluiden kysyntä kasvoi viime vuonna 26 prosenttia, kertoo karua kieltään opiskelijoiden jaksamisesta. Toki tässä ei ole eroteltuna eri vuosikursseja, mutta syksyllä 2020 aloittaneiden opiskelijoiden vuosiluokka aloitti korona-aikana ja kokonaan etäopinnoin.

Uusiin ihmisiin tutustuminen on iso osa opiskelijaelämää. Onhan opiskelujen aloitus tarkoittanut monelle muuttoa uuteen kaupunkiin pois tutuista ympyröistä. Etäopiskelu on saanutkin monen palaamaan takaisin aiempaan kotipaikkakuntaansa, mikä voi lisätä opiskelupaikkakunnalle jääneiden yksinäisyyttä. Yksinäisyyden kokemuksessa ei ole kyse vain tapahtumista ja niiden peruuttamisesta, vaan opiskelijat kaipaavat takaisin kampuksille ja muiden seuraan osaksi korkeakouluyhteisöä.

Moni korkeakoulu on vastikään ilmoittanut painottavansa lähiopetusta ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoille, joilla ei ole kokemusta lähiopetuksesta ennen koronaa. Tämä voi auttaa lisäämään yhteisöllisyyttä ja jaksamista, mutta aiemmin aloittaneitakaan ja opinnoissaan pidemmälle ehtineitä ei saisi unohtaa.

Opiskeluaikana opitut taidot vaikuttavat myös tulevaisuuteen. Monet opinnot sisältävät paljon ryhmätöitä, joiden avulla kehitetään työelämänkin vaatimia yhteistyötaitoja. Ryhmätyöt ovat voineet hankaloitua huomattavasti etäopiskelussa. Kaikissa opiskelukaupungeissa ei ole ollut edes tarjolla mahdollisuuksia ryhmätöiden tekemiseen paikan päällä, joten ne on täytynyt tehdä etäyhteyksin tai jakaen ryhmäläisille suoraan omat osuudet työstä. Toki etäopinnot ovat opettaneet itsensä johtamista ja etätyövälineiden käyttämistä, joita tarvitaan työelämässä. Kuitenkin perustaidot ammattitaidon hyödyntämisestä ryhmässä voivat jäädä puutteellisiksi.

Opiskelijoiden mielenterveyden ja jaksamisen vaarantaminen ei ole kestävää. Täytyisi löytää ratkaisuja, jotka sallisivat oppimisen ja jaksamisen tukemisen mahdollisimman turvallisesti. Nykyinen kehitys voi vaikuttaa tulevaisuuden työmarkkinoihin ja osaavan työvoiman saatavuuteen. Tähän voidaan päätyä, jos opinnot keskeytyvät monilta tai opiskelijoilta jää oppimatta paljon tärkeitä taitoja.

Tekoja asian korjaamiseksi täytyisikin tehdä nyt heti. Emme voi kuormittaa kohtuuttomasti opiskelevaa sukupolvea, kun moni suurempaa tartuntariskiä aiheuttava paikka saa olla auki. Mielestäni meidän tulisi pikemmin vähentää sosiaalisia kohtaamisia muissa yhteyksissä, jotta opiskelijat ja oppilaat peruskoulusta korkeakouluihin asti saisivat keskittyä opintoihinsa rauhassa lähiopetuksessa. Meidän pitää turvata tulevaisuuden työvoima ja sen osaaminen sekä jaksaminen. Hyvää lukukauden alkua!

Lisätietoja:

Roosa Huttunen

Akavan opiskelijoiden 2. varapuheenjohtaja

045 653 0553