Monimuotoisuus kuuluu työpaikoille

Suomessa on ajateltu kauan, että seksuaalinen suuntautuminen tai sukupuoli-identiteetti kuuluu vain ihmisten yksityiselämään. Vasta viime vuosina on vähitellen havahduttu siihen, että työntekijöinä, työnantajina, asiakkaina tai yhteistyökumppaneina on mitä moninaisempia ihmisiä.

24.6.2019

Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon merkitys kaikessa kanssakäymisessä on oikeutetusti kasvanut.

Yhdenvertaisuus ei kuitenkaan toteudu vielä suomalaisessa työelämässä. Asenteiden kehittymisestä huolimatta monilla vähemmistöihin kuuluvilla on vaikeuksia päästä työelämään, löytää osaamistaan vastaavaa työtä tai saada riittävää tukea työllistymiselleen.

Useat kokevat edelleen suoraa syrjintää tai kiusaamista työpaikoilla ja koulutuksessa. Esimerkiksi Kouluterveyskyselyn (2017) tulosten mukaan seksuaalivähemmistöihin kuuluvilla nuorilla, erityisesti pojilla, oli heteronuoria yleisemmin kokemuksia kiusaamisesta, uhkailusta ja väkivallasta. Seksuaalivähemmistöihin kuuluvat nuoret kokivat useammin kuin muut, ettei heillä ollut läheisiä ystäviä.

Lainsäädäntö tarjoaa nykyisen yhdenvertaisuuslain kautta hyvät välineet yhdenvertaisuuden edistämiseen. Se asettaa viranomaisille, työnantajille, koulutuksen järjestäjille ja oppilaitoksille velvoitteet sekä yhdenvertaisuuden edistämiseen että konkreettisen yhdenvertaisuussuunnitelman laatimiseen. Suunnitelman laatimisvelvoite koskee vähintään 30 työntekijän työpaikkoja, mutta yhdenvertaisuuden edistämisvelvoite koskee kaikkia työnantajia.

Työpaikoilla, koulutuksessa ja palvelujärjestelmässä pitää kaikin tavoin edistää yhdenvertaisuutta ja moninaisuutta. Tavoitetta tulee vahvistaa entisestään päivittämällä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakeja niin, että kaikenlainen syrjintä voidaan poistaa sekä työnhaussa että työpaikkojen arjessa. Samalla tulee luoda vahvempia keinoja puuttua syrjintään, häirintään, kiusaamiseen tai muuhun epäasialliseen kohteluun. Jokaisen ihmisen tulee voida halutessaan ilmaista identiteettiään myös työpaikalla.

Akava on sitoutunut yhdenvertaisuuden edistämiseen. Osallistumme muiden palkansaajajärjestöjen kanssa Helsinki Pride -tapahtumaan järjestämällä työelämän yhdenvertaisuutta käsittelevän seminaarin ja marssimalla kulkueessa lauantaina, katso tarkemmat tiedot.  Tervetuloa mukaan!

Lisätietoja:

Miika Sahamies

johtava asiantuntija

+358 50 530 5366

Lue lisää aiheesta