Tulevaisuuden osaajat tarvitsevat mielenterveystekoja nyt 

Suomessa tarvitaan yhdenvertaista ja yhdenmukaista opiskeluhuoltoa varhaiskasvatuksesta korkeakouluun. Akavan opiskelijat kannattaa Opiskeluhuolto kaikille -kansalaisaloitetta, jonka tarkoituksena on taata kaikille korkeakouluopiskelijoille yhdenvertainen mahdollisuus saada kuraattori- ja psykologipalveluita.  

15.6.2022

Kahden viime vuoden aikana opiskelijoiden jaksaminen on puhututtanut paljon. Monta asiaa on myös muuttunut, mutta tästä huolimatta tarvitaan isompaa panostusta ja rakenteellisia muutoksia, jotta tulevaisuuden osaajat eivät jää yhteiskunnan ulkopuolelle.  

Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiön (YTHS) palvelut laajennettiin koskemaan kaikkia korkeakouluopiskelijoita vuoden 2021 alusta. Jo tuolloin elettiin poikkeuksellisia aikoja, ja opiskelijoiden psyykkinen kestävyys oli koetuksella puhumattakaan tulevaisuuteen kohdistuvista kauhukuvista, joita tällä hetkellä aiheuttavat ilmastonmuutos ja Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa.  

On tutkittu, että opiskelijoiden keskuudessa psyykkinen oireilu on yleisempää kuin muussa väestössä. Korkeakouluopiskelijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimuksen (KOTT) mukaan masennusta on nykyisin 13 prosentilla ja ahdistuneisuushäiriö on 13,2 prosentilla opiskelijoista. Huolestuttava kehitys on alkanut jo 2000-luvun alussa eli huomattavasti ennen koronaa, mutta pandemia syvensi eroa. On aika tehdä asialle jotain! 

Monet korkeakouluopiskelijat hakivat apua mielenterveyteen liittyviin ongelmiin jo paljon ennen koronaa ja ennen YTHS:n laajentumista. YTHS:lle on myös vuosien mittaan myönnetty lisärahoituksia, esimerkiksi keväällä 2022 valtionavustus koronan tuomien haittojen lieventämiseen. On kuitenkin selvää, että rakenteellista ongelmaa ei pystytä paikkaamaan laastareilla.  

Tästä huolimatta nykytilanne opiskelijan silmin on, että apua ei saa tai jos onnistuu apua saamaan, vastaanottoajan saaminen on hankalaa ja vapaa ajat ovat erittäin pitkällä. Pahimmillaan opiskelija joutuu odottamaan apua kahdesta kolmeen kuukautta, toki joissain tapauksissa odotusaika on lyhyempi. Korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuolto kaipaa pikaisesti kokonaisvaltaista uudistusta. 

Opiskelu-uupumusta koki 41,7 prosenttia korkeakouluopiskelijoista vuonna 2021. Opiskelijoiden ollessa uupuneita jo opintojen aikana siirtyminen työelämään vaikeutuu ja jaksamisen ongelmat ovat kivinä kengässä. Ennaltaehkäisevä toiminta on tärkeää, jotta tulevaisuuden osaajat saavat tilaisuuden sujuvaan ja turvalliseen työuran alkuun muuttuvassa maailmassa.  

On erittäin tärkeää huomata, että YTHS:lle kohdistettavat lisäresurssit eivät ole ainoa avain onneen, vaan korkeakouluissa ja yhteiskunnassa pitää herätä siihen, että opiskelijoiden liukuva siirtyminen opiskelijoista asiantuntijoiksi aiheuttaa monia paineita.    

Lue lisää opiskelijoiden mielenterveydestä:

Opiskeluhuolto kaikille – kansalaisaloite

STM:ssä ei tiedetty, että opiskelijalla voi kestää useita kuukausia saada lääkärinaika YTHS:ltä 

Korkeakouluopiskelijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimus (KOTT)

YTHS tuottaa valtionavustuksella lisää mielenterveyspalveluja korkeakouluopiskelijoille

”Terapiatakuu ei ole toteutumassa kansalaisaloitteen toivomalla tavalla: Näyttää vesitetyltä terapiatakuulta”, sanotaan mielenterveysjärjestöstä

 

Susanna Hietala, 2. varapuheenjohtaja, Akavan opiskelijat

Lisätietoja:

Kirjoittajavieras