Työelämän yhdenvertaisuus edistyy työmarkkinajärjestöjen avulla

Uusi yhdenvertaisuuslaki laajensi syrjintää kokeneiden oikeussuojaa vuonna 2015. Pyrkimyksenä oli luoda lainsäädäntö, joka vahvistaa yhdenvertaisuutta kaikilla elämänalueilla. Akava osallistui lain valmisteluun, toimeenpanoon ja seurantaan yhdessä muiden työmarkkinakeskusjärjestöjen kanssa.

25.11.2020

Keskeisimpänä seurantatapana oli, että järjestöt osallistuivat valtioneuvoston tilaamaan seurantatutkimukseen. Aidosti yhdenvertaiset -hankkeessa arvioitiin yhdenvertaisuuslain vaikutuksia syrjintää kokeneiden oikeussuojaan, syrjinnän ehkäisemiseen ja yhdenvertaisuuden edistämiseen. Akava osallistui tiedonkeruuseen neuvottelujärjestöjensä Jukon ja YTN:n avulla. Yhdessä muiden palkansaajajärjestöjen kanssa vastauksia saatiin yli 2000 työpaikalta.

Vastikään julkaistun loppuraportin mukaan yhdenvertaisuussuunnittelu on auttanut monia työpaikkoja parantamaan niiden yhdenvertaisuustilannetta ja noudattamaan asetettua lakisääteistä yhdenvertaisuuden edistämisvelvoitetta. Samaan hengenvetoon tutkimuksessa kuitenkin todetaan, että yhdenvertaisuuslain toimeenpano näyttää kerätyn tiedon valossa olevan monilla työpaikoilla yhä kesken.

Erityisesti palkansaajien vastauksissa kaivataan työpaikoille vahvempaa panostamista yhdenvertaisuussuunnitteluun. Monet kaipaavat hyvien käytäntöjen jakamista, vertaistukea ja koulutusta. Tärkeimpinä toimijoina tunnistetaan ammatti- ja työnantajaliitot sekä keskusjärjestöt, joilta toivotaan rinnallakulkijuutta ja ohjausta.

Akava on pyrkinyt vastaamaan tähän jo aiemmin laatimalla yhdessä jäsenliittojensa kanssa tasa-arvo ja yhdenvertaisuusohjelman, jossa on määritelty konkreettiset yhdenvertaisuustavoitteet yhteiskunnan, työpaikkojen ja yksilöiden tasolle. Arviointitutkimuksenkin valossa on silti selvää, että yhdenvertaisuuden edistämisessä on yhä paljon tehtävää ajatusten saattamiseksi teoiksi.

Arviointiraportissa on lueteltu monia toimintasuosituksia, jotka antavat hyvät suuntaviivat yhdenvertaisuuden lisäämiselle Suomessa. Tärkeänä huomiona on, että jatkossa sekä yhdenvertaisuuslakia että tasa-arvolakia tulee kehittää rinnakkain. Mahdollisen syrjinnän kohteeksi joutuneen yksittäisen ihmisen tulee voida luottaa siihen, että hänen oikeusturvansa on kunnossa kaikissa tilanteissa. Työelämässä tapahtuvan syrjinnän ehkäisyssä ja sen poistamisessa ei milloinkaan voi olla liikaa yhteistyötä.

 

 

Tutustu Akavan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelmaan

Akavan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelma

Lue lisää aiheesta