Vaaditaan parempaa

Akava nostaa lähiviikkoina esille osaamisen uudistamista ja elinikäistä oppimista. Vaadi parempaa -kampanjan tavoitteena on herätellä sekä työntekijöitä että työnantajia vaatimaan kunnollista panostusta työuran aikaiseen oppimiseen ja aikuiskoulutukseen. On tärkeää, että suomalaisten osaaminen kestäisi eläkeikään asti. Tämä vaatii toimenpiteitä työntekijän ja työnantajan osalta.

4.10.2018

Akava vaatii osaamisstrategian laatimista, joka on Suomen tulevaisuuden menestyksen kannalta olennainen asia. Akava vaatii parempaa myös Suomen seuraavalta hallitukselta. Elinikäisen oppimisen toteuttamiseen vaaditaan mukaan muitakin toimijoita eikä pelkillä lisäresursseilla selvitä.

Mitä kaikkea meidän tulisi vaatia ja keneltä?

1. Hallitukselta

Koulutuksesta ja tutkimuksesta on leikattu jo kahtena hallituskautena. Suomalaisilla on oikeus vaatia seuraavalta hallitukselta parempaa ja enemmän. Tarvitaan enemmän rahaa ja tutkittuun tietoon sekä kirkkaisiin arvovalintoihin perustuvaa resurssien kohdentamista. Vaaditaan enemmän.

2. Ministeriöiden päätöksiltä

Myös rakenteiden uudistajien täytyy uudistua itse. Oppimisen ja osaamisen edellytyksiä ei luoda vain opetus- ja kulttuuriministeriössä, vaan yhä enemmän työ- ja elinkeinoministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön päätösten kautta. Koordinoitu päätöksentekokaan ei enää riitä. Ensi hallituskauden vaikuttavimmat tulokset tehdään, jos palvelut, ohjaus, koulutus ja etuudet kehittyvät järjestelmälliseksi kokonaisuudeksi. Kaikki ei ollut ennen paremmin vaan uudistettavaa on. Vaaditaan ajanmukaisempaa.  

 3. Oppilaitoksilta

Oppimisen, uusiutumisen, kehittymisen ja pedagogiikan sijaan huomio on edelleen liian usein opettamisessa, rakenteissa ja erilaisissa raja-aidoissa. Niin korkeakoulutus kuin muukin koulutus tulisi järjestää oppijan ja oppimisen ehdoilla; eri-ikäisten kera erilaisin tarpein. Uusiutuvat tarpeet edellyttävät uusia oppimisen ja ohjauksen tuotteita. Vaaditaan yksilöiden tarpeiseen vastaamista.

4. Itseltämme

Kärsimme osaamisemme ja uusiutumiskyvyn puutteista eniten itse. Hintana voi olla korkeakoulutetullakin hidastunut urakehitys tai vaikeudet vaihtaa työpaikkaa. Työttömyydelle parasta vastamyrkkyä on monipuolinen itsensä kehittäminen. Voimme olla aloitteellisia työpaikoilla ja pyytää itselle mieluisia koulutuksia. Lisäksi ehdottaa tapoja koko työyhteisön yhteisiksi systemaattisiksi kehittämisen tavoiksi. Vaaditaan parempaa myös itseltämme.

Lisätietoja:

Lue lisää aiheesta