Yhtenäinen Akava on vaikuttava Akava

Akava-yhteisön päätehtäviin kuuluu, että se puhuu akavalaisille ja akavalaisen työelämän kannalta tärkeistä asioista sekä toimii aktiivisesti, jotta akavalaiset menestyvät.

25.10.2022

Akavalaisten työ on voima, jolla Suomen kasvumahdollisuuksista huolehditaan. Kasvu on taas yksi tärkeimmistä akavalaisten ostovoiman vahvistumisen lähteistä. Meidän työmme eri sektoreilla uudistaa Suomea.

Julkinen ja yksityinen sektori eivät ole toistensa vaihtoehtoja, vaan molempia tarvitaan. Menestyäkseen vientiyritykset tarvitsevat laadukasta ja kattavaa julkista sektoria terveydenhuoltoineen, kaikkien asteiden kouluineen sekä vahvaa tutkimus- ja innovaatiojärjestelmää. Niille on tärkeää, että Suomi on turvallinen maa elää, asua ja tehdä työtä. Ja vastavuoroisesti julkisen sektorin toiminta rakentuu yksityisen sektorin menestykselle.

Akava on kehittynyt ja vahvistunut selvästi 2010-luvulla. Uuden puheenjohtajan aloittaessa työnsä on taas hyödynnettävä tilaisuus uudistua, jotta toimintamme ja edunvalvontatyömme vastaa jäsenistön odotuksia ja 2030-luvun vaatimuksia. Uudistuksen ytimessä pitää olla tehokas ja kunnianhimoinen edunvalvonta, jolla varmistetaan, että korkeakoulutettujen ääni kuuluu yhteiskunnassa.

Myös jäsenistön käsitykset ja vaatimukset liittojen toiminnasta muuttuvat, ja Akavan pitää pystyä pysymään samassa tahdissa. Menestyksellinen edunvalvonta edellyttää uusia, rohkeita avauksia ja sitä kautta keskustelun ilmatilan hallintaa. Viestimme läpivieminen edellyttää kuitenkin yhteistyötä ja yhteisiin tavoitteisiin sitoutumista. Tähän työhön tarvitaan kaikkia Akavan jäsenjärjestöjä.

Jotta voimme toimia yksissä tuumin, sisäistä luottamusta ja keskusteluyhteyttämme on vahvistettava. Tämä tapahtuu vain ja ainoastaan vuorovaikutusta lisäämällä, kuuntelemalla kaikkia – niin pieniä kuin isompia jäsenliittoja.

Vuorovaikutusta voidaan vahvistaa muun muassa epävirallisilla kohtaamisilla, joissa voidaan pohtia eri teemoja ja keskustella ilman päätöksenteon painetta. Samalla on luonnollisesti niin, että virallinen päätöksenteko tapahtuu sääntöjemme määrittämällä tavalla.

Meidän on syytä aika ajoin tarkastella Akavan toimielinrakennetta ja kysyä, onko se tehokas, toimiva ja vaikuttava. Konkreettinen tapa parantaa työskentelyä Akavan hallituksessa on esimerkiksi hyödyntää hallituksen toiminnan itsearviointia toiminnan kehittämisen työkaluna.

Jari Jokinen