Työnjako Akavan ja sen liittojen välillä

Akava toimii työmarkkinapoliittisena vaikuttajana ja edunvalvojana. Akavan tehtävänä on valvoa ja edistää akavalaisten asemaa työelämässä ja laajemmin koko yhteiskunnassa. Akavan tavoitteena on parantaa akavalaisten työelämän ehtoja, työllisyyttä ja tasa-arvoa.

28.5.2019

Työnjako Akavan ja sen liittojen välillä

Akava toimii työmarkkinapoliittisena vaikuttajana ja edunvalvojana. Akavan tehtävänä on valvoa ja edistää akavalaisten asemaa työelämässä ja laajemmin koko yhteiskunnassa. Akavan tavoitteena on parantaa akavalaisten työelämän ehtoja, työllisyyttä ja tasa-arvoa.

Akavan neuvottelujärjestöt hoitavat sektoreittain neuvottelutoiminnan. Julkisella sektorilla akavalaisten työ- ja virkaehtosopimuksista neuvottelee Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry ja yksityisellä sektorilla Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry. Sopimuksista neuvottelevat myös jäsenliitot. Akava toimii yhteistyössä Tekniikka ja Terveys KTN -neuvottelujärjestön kanssa.

Akava osallistuu lainsäädännön kehittämiseen, erityisesti työelämää koskevan lainsäädännön kehittämiseen. Akava on aktiivinen yhteiskunnallisessa keskustelussa ja vaikuttaa yhteiskunnalliseenn kehitykseen. Viestinnällään Akava välittää tietoa työelämästä, toiminnastaan ja liittojensa toiminnasta sekä erilaisista hankkeista ja ajankohtaisista asioista, jotka koskevat korkeakoulutettuja työelämässä.

Akavan jäsenliitoilla on edustus Akavan toimielimissä. Tämä varmistaa, että yhteys kentän tilanteeseen säilyy sekä tuo eri ammatti- ja koulutusalojen erityiskysymykset ja sektoreiden näkemykset Akavan käyttöön.

Akavan liitot hoitavat yksittäisen jäsenen palvelun

Akavan jäsenliitot hoitavat henkilöjäsenten jäsenyyteen ja neuvontaan liittyvät asiat, kuten  palkka- ja sopimusneuvonnan, joka koskee yksittäisen henkilön työsuhdetta. Lisäksi ne tarjoavat ammatillista edunvalvontaa jäsenkenttänsä mukaisesti sekä osallistuvat alan lainsäädännön ja työehtojen kehittämiseen. Jäsenliitot hoitavat henkilöjäseniään koskevan jäsenrekisterin.

Ansiosidonnaisen työttömyysturvan hoitamiseksi Akavan jäsenliitoissa on työttömyyskassa tai ne kuuluvat työttömyyskassaan, jonka kautta yksittäinen palkansaajajäsen saa työttömyyskorvauksen, jos hän on liittynyt työttömyyskassaan. Akavan jäsenliittoon voi kuulua myös liittymättä työttömyyskassaan.

Jäsenliitot ovat oman ammattialansa asiantuntijoita. Monet Akavan jäsenliitot tarjoavat koulutusta, joka on räätälöity jäsenkunnan tarpeisiin. Akavan jäsenliitot tarjoavat monipuolisia jäsenetuja jäsenillleen. Ne tiedottavat omasta toiminnastaan ja työelämän kehityksestä sekä alansa ajankohtaisista asioista ja välittävät myös tietoa Akavan toiminnasta.

Akavan liittojen henkilöjäsenet ovat Akavan ja sen jäsenliittojen tekemien sopimusten piiriissä. JUKO, YTN tai Akavan jäsenliitot neuvottelevat ja solmivat toimialakohtaisia työehtosopimuksia. JUKO ja YTN vastaavat akavalaisten luottamusmiesjärjestelmästä.

Toimintaa kaikilla tasoilla

Valtakunnallisen edunvalvonnan lisäksi Akavan toimintaan kuuluu alueilla vaikuttaminen ja kansainvälinen edunvalvonta. Alueellisella tasolla yhteiskunnallisesta edunvalvonnasta vastaavat Akavan maakunnalliset toimintaverkostost. Lisäksi Ahvenanmaalla toimii Akava-Åland r.f. itsenäisenä järjestönä.

Järjestötoiminnalle ja järjestäytymiselle tukea

Akava tukee jäsenjärjestöjään erilaisilla palveluilla, kuten tutkimustoiminnalla ja koulutuksella, joka liittyy esimerkiksi edunvalvontaan tai järjestötoimintaan. Lisäksi Akava koordinoi ja kehittää jäsenjärjestöjen välistä yhteistyötä.