AKI-liitot: Neuvottelutulos kristillisten järjestöjen työehtosopimuksesta (KJTES) 2022–2024

Kristillisten järjestöjen sopimusalalla (KJTES) on saavutettu neuvottelutulos uudeksi työehtosopimukseksi ajalle 1.2.2022–31.1.2024.

2.2.2022

Sopimusosapuolet, palkansaajia edustavat AKI-liitot ja Kirkon alat sekä työnantajia edustava Palvelualojen työnantajat PALTA, saavuttivat neuvottelutuloksen 31.1.2022 pidetyssä neuvottelussa.

Neuvottelutulos etenee seuraavaksi hyväksyttäväksi järjestöjen hallintoon. Sopimuksen sisällöstä tiedotetaan sen jälkeen, kun neuvottelutulos on hyväksytty kaikissa järjestöissä.

AKI-liittojen järjestöjen neuvottelukunta kokoontuu tiistaina 1.2.2022.

AKI-liitot ry on Akavaan kuuluva työmarkkinajärjestö, jonka jäsenliitot, Suomen Kanttori-urkuriliitto, Suomen kirkon pappisliitto ja Suomen teologiliitto, edustavat 5 000 pappia, kanttoria, teologia sekä teologian ja kirkkomusiikin opiskelijaa.

Tiedotteen alkuperäinen julkaisuaika 31.1.2022.

Lue lisää aiheesta