AKI-liitot: Palkat nousevat 1,9 % kristillisissä järjestöissä – Perhevapaiden uudistusta lykättiin

Kristillisten järjestöjen sopimusalalla (KJTES) saavutettiin maanantaina 31.1.2022 neuvottelutulos työehtosopimukseksi ajalle 1.2.2022–31.1.2024. Sopimus on 4.2.2022 mennessä hyväksytty kaikkien osapuolten hallinnossa ja astunut voimaan.

4.2.2022

Vuoden 2022 palkankorotuksista sovitaan ensi sijassa paikallisesti. Sopia voidaan palkankorotusten suuruudesta, ajankohdasta ja toteuttamistavasta. Sopia ei kuitenkaan voida, ettei palkkoja korotettaisi laisinkaan. Mikäli paikalliseen sopimukseen palkankorotuksista ei päästä 1.4.2022 mennessä, palkkoja korotetaan 1.5.2022 lukien 1,3 %:n suuruisella yleiskorotuksella ja 0,6 %:n suuruisella työnantajaerällä.

– Pidämme saavutettua 1,9 %:n kokonaiskorotuksia hyvänä saavutuksena. Vähintään 1,3 %:n suuruinen yleiskorotus on välttämätön tilanteessa, jossa inflaatio uhkaa syödä palkkojen ostovoiman, toteaa AKI-liittojen toiminnanjohtaja Jussi Junni.

Vuoden 2023 palkankorotuksista sovitaan 31.10.2022 mennessä. Mikäli sopimukseen palkankorotuksista ei päästä, työehtosopimus on irtisanottavissa päättymään 31.1.2023.

Perhevapaauudistuksen soveltamisesta kristillisten järjestöjen työehtosopimukseen neuvotellaan osapuolten perustamassa perhevapaatyöryhmässä.

– Odotimme, että olisimme voineet tämän neuvottelukierroksen aikana sopia tasavertaisista palkallisista perhevapaista kummallekin vanhemmalle. Valitettavasti työnantajalla ei ollut valmiutta käydä keskustelua perhevapaiden uudistamisesta vielä tässä vaiheessa, Junni harmittelee.

Sopimuspuolet pitävät tärkeänä, että paikalliset osapuolet kiinnittävät erityistä huomiota työhyvinvointiin ja sen vaikutuksiin organisaation tuottavuuteen. Työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittämisessä kiinnitetään huomiota muun muassa työaikajärjestelyihin, työn organisointiin ja työn kuormittavuuteen. Liitot suosittelevat, että töissä, joihin liittyy paljon matkustamista, kiinnitetään työpaikoilla erityistä huomiota työssä jaksamiseen ja työstä palautumiseen.

– Erityisesti ylemmät toimihenkilöt kristillisissä järjestöissä matkustavat paljon. Kannamme huolta matkustamisesta aiheutuvista haitoista ja etenkin viikkolevon jäämisestä matkan alle, Junni summaa.

Myös paikallisen sopimisen mahdollisuuksia on lisätty. Uuden sopimuksen mukaan yhteistoimintalain mukaisesta jatkuvasta vuoropuhelusta on mahdollista sopia paikallisesti kunkin työpaikan kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla.

Kristillisten järjestöjen työehtosopimuksen osapuolia ovat AKI-liitot, Kirkon alat sekä Palvelualojen työnantajat PALTA. Alalla työskentelee noin 2 500 työntekijää. Sopimus on yleissitova, jolloin sitä tulee noudattaa kaikissa sopimuksen alaan kuuluvissa järjestöissä.

AKI-liitot ry on Akavaan kuuluva työmarkkinajärjestö, jonka jäsenliitot, Suomen Kanttori-urkuriliitto, Suomen kirkon pappisliitto ja Suomen teologiliitto, edustavat 5 000 pappia, kanttoria, teologia sekä teologian ja kirkkomusiikin opiskelijaa.

Lue lisää aiheesta