Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO: Avainta-neuvottelut jatkuivat keskiviikkona

Neuvottelut Avainta-alan työehtosopimuksista jatkuivat tavoitteiden esittelyllä keskiviikkona 2. helmikuuta.

4.2.2022

JUKO tavoittelee tällä sopimuskierroksella yleiskorotuspainotteisia palkankorotuksia ja useampivuotista palkkaohjelmaa.

– Palkkausjärjestelmän kehittämisessä tavoittelemme tehtävän vaativuuden ja ammatin hallinnan ja työsuorituksen arvioinnin erottamista toisistaan tehtäväkohtaiseksi palkaksi ja henkilökohtaiseksi lisäksi, kertoo JUKOn Avainta-alojen neuvottelupäällikkö Minna Holm.

Hän painottaa, että perhevapaauudistuksen muutokset on huomioitava AVAINTESin määräyksissä kuten myös lyhyt, palkallinen omaishoitovapaa.

Muita tavoitteita ovat muun muassa matkustusajan korvaaminen.

– Iso ongelma on, että laajoilla työntekoalueilla esimerkiksi matka-aikaa kotoa päivän ensimmäiseen työpisteeseen ei korvaa kukaan, vaikka matkaan käytetty aika olisi työnantajan vaatimuksesta kohtuuttoman pitkä.

Sujuvampaa paikallista sopimista

Paikallisen sopimisen onnistumisen edellytyksenä JUKO pitää luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen tehtävään käytettävän ajan lisäämistä ja korvauksen kohentamista.

– Sujuva ja kaikkia hyödyttävä paikallinen sopiminen edellyttää luottamusmiehen tiedonsaantioikeuksien vahvistamista. Ilman riittävää tietopohjaa on erittäin hankala neuvotella paikallisesti, Minna Holm huomauttaa.

Neuvottelut jatkuvat perjantaina 4. helmikuuta.

Avainta-alojen työehtosopimusneuvottelut (AVAINTES) alkoivat sopimuksen irtisanomisella 12. tammikuuta. Sopimus on irtisanottu päättymään 28. helmikuuta.

Kerromme sopimusneuvotteluista kotisivullamme www.juko.fi. Seuraa meitä Facebookissa ja Twitterissä @JUKOry aihetunnisteilla #neuvotellen2022 #avaintes. Erityisesti nuorille suunnattu neuvottelusisältö Instagramissa @juko_ry.

Tiedotteen alkuperäinen julkaisuaika 3.2.2022.

Lue lisää aiheesta