Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO jätti Avaintan työehtosopimuksen irtisanomisilmoituksen

JUKO jätti Avaintan työehtosopimuksen irtisanomisilmoituksen maanantaina 10. helmikuuta. Neuvotteluissa osapuolet kävivät suullisesti läpi myös keskeisiä tavoitteitaan.

12.2.2020

Työantaja esitti tavoitteitaan liittyen muun muassa paikalliseen sopimiseen, palkkausjärjestelmään, määräyksiin sairauspoissaoloista ja tapaan jakaa palkankorotukset.

Palkansaajien esittämät tavoitteet ovat toistaiseksi melko kaukana työnantajan esittämistä muutostarpeista.

– Yhteisesti todettiin, että uuden työaikalain aiheuttamat muutokset, kuten viittaukset pykäliin, päivitetään nykyiseen työehtosopimukseen siten, että muutosten osalta varsinaisia neuvotteluja jatketaan teknisten tarkistusten jälkeen, kertoo JUKOn neuvottelupäällikkö Minna Holm.

Työnantajajärjestö Avainta ja palkansaajajärjestöt ovat tehneet syksyllä yhteisen ohjeistuksen muutoskohdista, joita ne täydentävät työehtosopimukseen tehtävillä kirjauksilla.

Neuvottelut jatkuvat 25. helmikuuta.

Kaikki JUKOn virka- ja työehtosopimukset päättyvät 31. maaliskuuta.

JUKO neuvottelijana

Akavalainen, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO edustaa neuvotteluissa sinua ja ammattiliittoasi ja neuvottelee työpaikallasi käytössä olevat työehtosopimukset.

Avainta-alojen sopimusneuvotteluihin osallistuu palkansaajista muun muassa JUKO, työnantajia edustaa Avaintyönantajat Avainta.

JUKO edustaa työehtosopimuksillaan noin 200 000:ta korkeakoulutettua. Sovimme työsuhteiden ehdoista kunnissa, valtiolla, yliopistoissa, kirkossa ja Avainta-aloilla. Sovimme työehtosopimukset myös Kansallisgalleriassa ja Työterveyslaitoksella.

Tiedotamme neuvotteluista neuvottelutiedotteella. Seuraa lisäksi www.juko.fi, JUKO-Facebookia ja Twitteriä @JUKOry aihetunnisteilla #neuvotellen2020 #sopien2020.

Lue myös edellinen Avainta-neuvottelutiedote
Avaintes avasi kevään sopimusneuvottelunsa

Lisätiedot
JUKOn neuvottelupäällikkö Minna Holm, 044 335 0636
minna.holm@juko.fi / Twitter @MinnaHolm

Tiedotteen alkuperäinen julkaisuaika 10.2.2020.

Lue lisää aiheesta