Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO: Kirkon uusi virka- ja työehtosopimus on hyväksytty – palkankorotukset yleisen linjan mukaisia, kiky-tunnit poistuvat

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön JUKOn hallitus on hyväksynyt kirkon uuden virka- ja työehtosopimuksen ajalle 1.4.2020–28.2.2022.

10.6.2020

Sopimuksen piirissä on noin 20 000 palkansaajaa.

23 kuukauden pituisella sopimuskaudella palkat nousevat kaikissa palkkausjärjestelmissä 3 prosenttia. Korotukset vastaavat työmarkkinakierroksen yleistä linjaa, joka on pidemmällä, 25 kuukauden sopimuskaudella 3,3 prosenttia.

Kilpailukykysopimuksen 24 tunnin työajanpidennys poistuu kaikista työ- ja vapaa-aikajärjestelmistä vuoden 2021 alusta.

– Olemme tyytyväisiä, että sopimus huomioi kattavasti uuden työaikalain. Työajattomuus ei ole enää mahdollista automaattisesti, kun edellytykset sille on tarkasteltava tapauskohtaisesti. Jos viranhaltija ei voi itse päättää työajastaan, hänet pystytään nyt siirtämään asianmukaisesti työaikaan, JUKOn kirkon sektorin neuvottelupäällikkö Anne Kaitainen painottaa.

Kirkon työntekijöiden palkoista ja työehdoista sopivat JUKO ja Kirkon alan unioni (JHL ja Jyty), Kirkon alat ja työnantajien Kirkon työmarkkinalaitos.

JUKOa kirkon neuvotteluissa edustavat neuvottelupäällikkö Anne Kaitainen ja kirkon neuvottelukunnan puheenjohtaja Jussi Junni (Kirkon akateemiset, AKI).

JUKO neuvottelee

Julkisalan neuvottelujärjestö JUKO sopii 200 000 akavalaisen korkeakoulutetun virka- ja työehdoista kunnissa, valtiolla, yliopistoissa, kirkossa ja kuntia lähellä olevilla Avainta-aloilla.

JUKO sopii työehdoista myös Kansallisgalleriassa ja Työterveyslaitoksella. Kaikkiaan JUKOn sopimien työehtojen piirissä on yli 600 000 julkisen sektorin ja julkisrahoitteisten alojen palkansaajaa.

Seuraa www.juko.fi, JUKO-Facebookia ja Twitteriä @JUKOry aihetunnisteilla #neuvotellen2020 #sopien2020.

Lue lisää aiheesta