Suomen Terveydenhoitajaliitto: Kunta-alan uudet työehtosopimukset on hyväksytty – Sote-sopimuksella asiantuntijatyö näkyväksi

Kunta-alan työehtosopimusneuvottelut saatiin eilen päätökseen, kun kaikki neuvotteluosapuolet hyväksyivät uuden sopimuksen.

29.5.2020

– Olemme erittäin tyytyväisiä ja helpottuneita, että pitkään jatkuneet neuvottelut ovat nyt ohi, toteaa Terveydenhoitajaliiton puheenjohtaja Tiina Mäenpää.

– Palkankorotukset maksetaan ns. yleisen linjan mukaisesti, kuten oli linjattu jo valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalan sovintoesityksessä ennen vappua. Vaikeassa talous- ja koronatilanteessa olisi ollut mahdotonta saada suuria korotuksia, Mäenpää jatkaa.

Sopimuskaudella on kaksi palkankorotusajankohtaa: 1.8.2020 alkaen maksetaan yleiskorotus, joka on suuruudeltaan 26 €/kk, kuitenkin vähintään 1,22 % ja 1.4.2021 alkaen yleiskorotus, joka on suuruudeltaan 1,0 %. Myös henkilökohtaisia lisiä korotetaan em. prosenttimäärillä. Lisäksi 1.4.2021 alkaen on jaettavissa 0,8 %:n suuruinen paikallinen järjestelyerä, jonka jakamisesta neuvotellaan paikallisesti työnantajan ja pääsopijajärjestöjen kesken.

Tavoitteena oikeudenmukainen palkkaus ja palkkatasa-arvo

Kriisiytyneen taloustilanteen vuoksi nyt allekirjoitettuun sopimukseen ei ollut mahdollista saada konkreettista palkkaohjelmaa, mutta yhteisen ansiokehityksen tarkastelun aloittamisesta saatiin sovituksi. Näin saadaan tulevaisuutta varten kattavaa tietoa yksityisen sektorin ja julkisen sektorin ansiokehityksen muutoksista ja saadun tiedon perusteella voidaan konkreettista palkkaohjelmaa ryhtyä valmistelemaan. Palkkaohjelman rakentaminen on edelleen Terveydenhoitajaliiton ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn keskeinen tavoite, jotta palkkatasa-arvoa ja oikeudenmukaista palkkausta voidaan edistää.

– Erityisen tyytyväisiä olemme siihen, että JUKO pystyi neuvotteluissa varmistamaan sote-sopimukseen vaativan asiantuntijatyön ja esimiesten aseman. Sote-sopimus koskee sote-aloja moniammatillisesti, Mäenpää painottaa.

Terveydenhoitajaliitto on jo pitkään painottanut vaativan asiantuntijatyön ja esimiesten aseman merkitystä neuvotteluissa.

– Nyt tämä terveydenhoitajien ja audionomien eteen tehty sitkeä työ viimein palkittiin. Tällä on merkitystä palkkakehityksen kannalta, Mäenpää iloitsee.

Sote-sopimus ei ole minkään yksittäisen liiton tai ammattikunnan oma, vaan siihen siirtyy koko nykyinen sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö. Sote-sopimuksen on sovittu astuvan voimaan 1.9.2021. Sen tarkemmasta sisällöstä pääsopijajärjestöt (JUKO, Julkisen alan Unioni JAU ja Sote ry) ryhtyvät neuvottelemaan seuraavaksi.

– Kannustamme vahvasti liiton jäseniä tekemään työtään tunnetuksi paikallisesti ja tuomaan esille, miten työ edellyttää laajaa osaamista, joka pitää sisällään monitieteiseen ja ajantasaiseen tutkittuun tietoon perustuvaa syvällistä teoreettista ja käytännön tietojen ja taitojen hallintaa. Lisäksi työ on itsenäistä asiantuntijatyötä, joka pohjautuu monialaiseen yhteistyöhön. Sitä kautta olisi paikallisen edunvalvonnan tasolla helpompaa esimerkiksi perustella sitä, miksi nimenomaan terveydenhoitajille ja audionomeille pitäisi kohdistaa 1.4.2021 paikallista järjestelyerää, Mäenpää toteaa.

Uuden sopimuksen myötä myös kiky-tunnit poistuvat 31.8.2020 jälkeen, eli syyskuusta alkaen täysi säännöllinen viikkotyöaika lyhenee keskimäärin 30 minuuttia viikossa. Samasta ajankohdasta tulee myös työntekijälle ja työnantajalle mahdollisuus keskenään sopia lomarahan vaihtamisesta vapaaksi, mikäli työntekijä näin haluaa tehdä.

Lisätiedot:
neuvottelupäällikkö Harri Liikkanen, 040 566 5715, harri.liikkanen@terveydenhoitajaliitto.fi
puheenjohtaja Tiina Mäenpää, 044 542 0557, tiina.maenpaa@terveydenhoitajaliitto.fi

Lue lisää aiheesta