Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO: Kirkon palkansaajille uusi virka- ja työehtosopimus – palkankorotus kaikille

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO on hyväksynyt kirkon uuden virka- ja työehtosopimuksen ajalle 1.3.2022–29.2.2024.

11.3.2022

Sopimus on kaksivuotinen. Yleiskorotus nostaa kaikkien palkkoja 2 prosenttia 1. kesäkuuta lukien.

Yleisessä palkkausjärjestelmässä nousevat sekä peruspalkat että vaativuusryhmien vähimmäispalkat, JUKOn kirkon sektorin neuvottelupäällikkö Anne Mikkola kertoo.

Sopimuksessa useita henkilöstölle suotuisia muutoksia

Kokemuslisien vähimmäismääriin on tehty osin reippaitakin korotuksia, mikä on todella hyvä asia kirkon palkansaajille, Mikkola iloitsee.

Yleisen palkkausjärjestelmän suorituslisää koskeviin määräyksiin on tehty joitain täsmennyksiä: aiempi, lisän käyttöönoton ajalta oleva ohje päivitetään 17. kesäkuuta mennessä.

Palkat nousevat 2 prosentilla myös tuntipalkkaisilla sekä johdon palkkausjärjestelmässä, joka vakinaistettiin tässä yhteydessä.

Tulevana syksynä pääryhmä neuvottelee mallista, jolla taataan kirkon palkkakilpailukyky eri tehtävissä. Tätä varten neuvotteluosapuolet tarkastelevat palkkauksen jälkeenjääneisyyttä ja huomioivat myös muut palvelussuhteen ehdot.

Toisen vuoden palkankorotuksesta palkansaajajärjestöt ja Kirkon työmarkkinalaitos neuvottelevat vuoden loppuun mennessä. Jos osapuolet eivät pääse korotuksesta yksimielisyyteen, sopimus on mahdollista irtisanoa ensimmäisen vuoden jälkeen.

Uudet perhevapaat osaksi sopimusta

Perhevapaauudistuksen osalta JUKO tavoitteli sukupuolineutraalia terminologiaa ja yhtä suurta määrää palkallisia perhevapaita kummallekin vanhemmalle. Tavoite vastasi elokuun 1. päivä voimaan tulevan lakiuudistuksen sisältöä.

– Saavutimme tavoitteen kuitenkin vain osittain, mikä on tasa-arvon edistämisen kannalta harmillista. Puolitiehen jäänyt sopimusratkaisu vanhempainvapaiden palkallisesta määrästä jättää valitettavasti portin auki myös tasa-arvokanteille, JUKOn Mikkola huomauttaa.

Synnyttäjän palkallinen vapaa on 72 päivää. Toisen vanhemman palkallinen vanhempainvapaa on 18 päivää, mikä on 12 päivää enemmän kuin aiemmassa sopimuksessa.

Perhevapaauudistukseen liittyvien muutosten lisäksi tilapäisen hoitovapaan ikäraja on nostettu 10 vuodesta 12 vuoteen.

Lue lisää aiheesta