Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO: Kunta-ala avasi julkisen sektorin työehtosopimusneuvottelut

Kunta-alan neuvottelut käynnistyivät tiistaina 14. tammikuuta.

14.1.2020

JUKOa edustavat pääneuvotteluryhmässä Olli Luukkainen (OAJ), Maria Löfgren (JUKO), Laura Lindholm (Lääkäriliitto) ja Jari Järvi (KTK Tekniikan Asiantuntijat).

JUKOn hallituksen puheenjohtaja Olli Luukkainen kertoo, että palkansaajien pääsopijajärjestöjen ja Kuntatyönantajat KT:n näkemykset kiky-tuntien poistosta ovat vastakkaiset. Työhyvinvointiin liittyvien asioiden sekä palkkaohjelman tai vastaavan nostamisesta työehtosopimusneuvottelujen aiheiksi kaikilla pääsopijajärjestöillä on saman suuntaisia näkemyksiä.

– Alustavaa keskustelua käytiin myös neuvottelujen organisoinnista, aikataulusta ja sopimuskauden pituudesta.

Vuoden 2018 sopimusneuvotteluissa on sovittu kunta-alan ja yksityisen sektorin välisestä palkka- ja työvoimakustannusselvityksestä. Tilastokeskuksen palkkarakennetilaston perusteella Palkansaajien tutkimuslaitos PT ja Etla ovat tehneet tilastollisen tutkimuksen.

Selvityksen analysoi kunnan tilastoryhmä, jonka jälkeen päätetään tutkimuksen mahdollisesta julkistamisesta. JUKOn tavoitteena on hyödyntää selvitystä kehitettäessä kunta-alan palkkausta.

Neuvottelut jatkuvat 12. helmikuuta, jolloin osapuolet tuovat tapaamiseen tekstitavoitteitaan. Alatyöryhmät jatkavat työtään.

Kunta-alan noin 421 000 palkansaajasta lähes joka kolmas kuuluu JUKO-laiseen liittoon.

@JUKOry tviittaa neuvotteluista Twitterissä #neuvotellen2020 #sopien2020

Mediatiedote 13.1.2020: https://www.juko.fi/ajankohtaista/suomen-suurin-neuvottelujarjesto-juko-haluaa-irti-kiky-tunneista-tai-kunnon-korvauksen-tyoajan-pidennyksesta/

Lue lisää aiheesta