Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO: Kunta-ala julkisti keskeiset neuvottelutavoitteet

Kunta-alan virka- ja työehtoneuvottelut jatkuivat maanantaina 24. tammikuuta. Neuvottelijaosapuolet vaihtoivat yleisesti KVTES-sopimustavoitteensa nyt järjestyksessä toisessa tapaamisessaan.

25.1.2022

Palkankorotukset ja palkkaohjelma

Palkansaajien tavoitteiden mukaan palkankorotusten on parannettava kaikkien kunta-alan palkansaajien ostovoimaa. Yhteistä on myös yleiskorotuspainotteisuus, mutta tasasuuruisten ja prosentuaalisten korotusten välillä on hieman hajontaa palkansaajaryhmien kesken. Paikalliseen erään palkansaajat suhtautuvat kielteisesti.

Kunta-alan neuvottelupöydässä ovat Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn lisäksi Sote (Super, Tehy, SPAL), Julkisen alan unioni JAU (JHL ja Jyty) sekä Kuntatyönantajat KT.

Kaikki palkansaajat tavoittelevat palkkaohjelmaa kompensaatioksi palkkojen jälkeenjääneisyydestä, joka johtuu muun muassa palkkaliukumien puuttumisesta ja tehtävän vaativuuteen nähden matalasta palkkatasosta. Palkkaohjelman perusteena on työn veto- ja pitovoima sekä palkkauksellinen tasa-arvo.

Sopimuskauden pituuteen JUKO ei ottanut vielä tässä neuvottelutapaamisessa kantaa.

Yhteisiä tekstitavoitteita

Tekstikysymyksissä kaikille osapuolille on yhteistä näkemys siitä, että KVTES:n palkkaustyöryhmän työ ei valmistu sopimuskaudella. Näin ollen sille tarvitaan jatkokausi.

Muut työryhmät eli perhevapaamääräyksiä, matkustamista ja sairauslomamääräyksiä käsittelevät työryhmät on tarkoitus saada maaliin sopimuskauden loppuun mennessä.

Kaikilla pääsopijajärjestöillä on osin yhteisiä työaikoihin, vuosilomiin ja luottamusmiesten asemaan liittyviä tekstitavoitteita.

Työelämän kehittämisen osalta iso kysymys on, eriytyykö kuntien ja hyvinvointialueiden kehittämistoimet toisistaan vai ovatko ne osa yhteistä ohjelmatyötä.

Luottamusmiesten asemaan parannusta

JUKOn tekstillisiin tavoitteisiin kuuluu luottamusmiesten aseman parantaminen, eli muun muassa ajankäyttöä lisäävät sekä palkkakehitystä ja luottamusmieskorvauksia kohentavat määräykset. Lisäksi mukana ovat luottamusmiehen tiedonsaannin parantaminen ja toimintamahdollisuuksien lisääminen organisaation muutostilanteissa ja paikallisissa neuvotteluissa.

Nykyään yhä yleistyneemmän käytännön mukaisesti JUKO kannattaa sukupuolineutraaleja nimikkeitä, eli sopimuksen tekstikohtiin esitetään ilmaisua ”henkilöstön edustajat” ja luottamusmies-sanan tilalla käytettäväksi esimerkiksi luottamusedustajaa.

Seuraavan kerran 7. helmikuuta

Kunta-alan neuvottelijaosapuolet kokoontuvat yhteisesti seuraavan kerran 7. helmikuuta.

Kerromme kuntasektorin virka- ja työehtosopimusneuvotteluista kotisivullamme www.juko.fi. Seuraa meitä myös Facebookissa ja Twitterissä @JUKOry aihetunnisteilla #neuvotellen2022 #kunta.

Tiedotteen alkuperäinen julkaisuaika 24.1.2022.

Lue lisää aiheesta