Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO: Kunta-alan osapuolet kokoontuivat jälleen – ”Lakkoa ei tule, jos sopimus syntyy ajallaan”

Kunta-alan työriitojen sovittelu jatkui valtakunnansovittelijan luona torstaina 10. maaliskuuta.

11.3.2022

– Työrauhan päätyttyä lakko voidaan estää sillä, että kunta-alan sopimukset syntyvät ennen lakon alkua, sanoo JUKOn toiminnanjohtaja Maria Löfgren.

Valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalan toimistoon kokoontuivat torstaina kunta-alan kaikki osapuolet eli Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn lisäksi Julkisen alan unioni JAU (JHL, Jyty), Sote (Super, Tehy, SPAL) sekä Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT.

Lakkovaroitus vauhdittamaan neuvotteluja

Tämän viikon alussa JUKO, JHL ja Jyty jättivät lakkovaroituksen vauhdittamaan KT:n 28. helmikuuta keskeyttämiä kunta-alan sopimusneuvotteluja. Kaksi päivää kestävä lakko alkaisi Rovaniemen ja Jyväskylän kunta-aloilla 23. maaliskuuta, jos osapuolet eivät pääse neuvottelupöydässä sopuun tätä ennen.

JUKOn ja JAUn yhdessä valmistelema ylityö- ja vuoronvaihtokielto on jo tullut voimaan 7.3. yöllä kello 00.01. Kielto on voimassa seitsemän vuorokautta.

– Nämä vauhdittavat toimenpiteet oli tarpeellista tehdä, sillä neuvottelut olivat jumissa, kertoo JUKOn hallituksen puheenjohtaja Olli Luukkainen.

Sovittelu jatkuu jälleen huomenna perjantaina.

JUKO pitää kiinni tavoitteista

JUKOlle ja JAUlle ensimmäinen kutsu valtakunnansovittelijan luo tuli heti maanantaina 7. maaliskuuta – vain tunti lakkovaroituksen jättämisen jälkeen.

Yhteisesti kaikki kunta-alan neuvotteluosapuolet kokoontuivat valtakunnansovittelijan toimistoon ensimmäisen kerran keskiviikkona.

– On hyvä, että sovitteluprosessi lähti nopeasti liikkeelle. Meidän JUKOn vahva tahto on päästä ratkaisuun, ja samalla pidämme kiinni tavoitteistamme. Lakko tosiaan estyy sillä, että kunta-alan neuvottelijat pääsevät sopimukseen ennen lakon alkamispäivää, Maria Löfgren sanoo.

Olli Luukkainen korostaa, että neuvotteluissa on kyse moniammatillisten palveluketjujen toimivuuden tärkeydestä.

– Nyt neuvotteluissa on ratkaistava, miten julkissektorin palveluihin saadaan riittävästi osaajia ja miten nykyiset ammattilaiset jaksavat vaativassa työssään. Työn sisällölliset ja määrälliset haasteet ovat kasvaneet – ja ovat entisessään kasvamassa – kriisien nyt seuratessa toisiaan.

Yleiskorotus, palkkaohjelma ja joustava ruokailu

JUKOn tavoitteena on vähintään 2 prosentin yleiskorotus vuodelle 2022 sekä monivuotinen palkkaohjelma, joka korjaa kunta-alan palkkojen jälkeenjääneisyyttä yksityissektoriin verrattuna.

Lisäksi tavoitteina ovat muun muassa joustavan ja joutuisan ruokailun laajentaminen kaikkiin työaikamuotoihin sekä perhevapaiden tasaisempi jakautuminen 1. elokuuta voimaan tulevaa perhevapaalainsäädäntöä vastaavasti.

Kunta-alan neuvottelut alkoivat 11. tammikuuta, ja tällöin virka- ja työehtosopimus irtisanottiin päättymään 28. helmikuuta. Näin ollen kuntasopimuksen piiriin kuuluvat palkansaajat siirtyivät sopimuksettomaan tilaan 1. maaliskuuta.

Sopimuksettomassa tilassa työpaikoilla sovelletaan vanhan sopimuksen määräyksiä, kunnes uusi sopimus tulee voimaan. Tätä kutsutaan jälkivaikutukseksi. Työrauhavelvollisuutta ei sopimuksettoman tilan aikana ole, eli myös työtaistelut ovat mahdollisia, jos palkansaajat ja työnantaja eivät pääse sopimukseen työehdoista.

JUKO lähettää sovittelusta julkista tilannetietoa luottamusmiehille ja liitoille mahdollisuuksien mukaan.

#neuvotellen2022 Twitterissä ja Facebookissa

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO edustaa virka- ja työehtosopimuksillaan 200 000:ta akavalaista. JUKO sopii työsuhteiden ehdoista kunnissa, valtiolla, yliopistoissa, kirkossa ja Avainta-aloilla sekä Kansallisgalleriassa ja Työterveyslaitoksella.

Kerromme kuntasektorin sopimusneuvotteluista kotisivullamme www.juko.fi. Seuraa meitä myös Facebookissa ja Twitterissä @JUKOry aihetunnisteilla #neuvotellen2022 #kunta. Erityisesti nuorille suunnattu neuvottelusisältö Instagramissa @juko_ry.

Tiedotteen alkuperäinen julkaisuaika 10.3.2022.

Lue lisää aiheesta