Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO: Kuntasektorin sopimusneuvotteluissa nyt selvittelyvaihe

Kuntasektorin sopimusneuvottelut jatkuivat selvittelyvaiheella tiistaina 17. maaliskuuta. Sopijaosapuolet keskustelivat aamupäivällä siitä, millaiset mahdollisuudet neuvottelujen jatkamiselle on koronaviruksen ja poikkeustilan aikana.

17.3.2020

Maanantaina kokoontunut JUKOn hallitus on esittänyt neuvottelujen jatkamista: JUKO: Yli 600 000 julkisalojen palkansaajan sopimusneuvottelut mahdollista viedä maaliin nopeasti – kaikilta osapuolilta tarvitaan nyt vahvaa ymmärrystä ja realismia

Kunnan sopimusneuvotteluihin osallistuvat JUKO, Julkisen alan unioni JAU (Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty), Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö KoHo (Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Super, Tehy ja Suomen Palomiesliitto SPAL) ja KT Kuntatyönantajat.

Super ja Tehy ilmoittivat maanantaina mediatiedotteella, etteivät ne jatka neuvotteluja ennen poikkeustilan päättymistä.

JUKO neuvottelee

Akavalainen, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO edustaa neuvotteluissa sinua ja ammattiliittoasi ja neuvottelee työpaikallasi käytössä olevat työehtosopimukset.

JUKO edustaa työehtosopimuksillaan noin 200 000:ta korkeakoulutettua. Sovimme työsuhteiden ehdoista kunnissa, valtiolla, yliopistoissa, kirkossa ja AVAINTA-aloilla. Sovimme työehtosopimukset myös Kansallisgalleriassa ja Työterveyslaitoksella.

Kaikki JUKOn työehtosopimukset päättyvät 31. maaliskuuta.

Tiedotamme neuvotteluista neuvottelutiedotteella. Seuraa lisäksi www.juko.fi, JUKO-Facebookia ja Twitteriä @JUKOry aihetunnisteilla #neuvotellen2020 #sopien2020.

Lue myös edellinen neuvottelutiedote:
Vastuullisuusnäkökulma päällimmäisenä kuntaneuvotteluissa, JUKO jakoi palkkaohjelmatavoitteensa

Lisätiedot:
JUKOn hallituksen puheenjohtaja Olli Luukkainen, 0500 652 872
olli.luukkainen@oaj.fi / Twitter @OlliLuukkainen

JUKOn toiminnanjohtaja Maria Löfgren, 040 568 2798
maria.lofgren@juko.fi / Twitter @marialofg

Lue lisää aiheesta