Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO: Kuntatyönantajalta hahmotelma sopimusrungoksi sekä ehdotuksia hyvinvointialueiden luottamusmiesratkaisuksi

Kunta-alan sunnuntaisessa neuvottelupöydässä Kunta- ja hyvinvointityönantajat KT esitteli hahmotelmansa sopimusrungoksi. Tämä KVTES:n allekirjoituspöytäkirjaluonnos esiteltiin sitoumuksetta, ja kyseessä oli lähinnä ilman numerotavoitteita oleva tekninen hahmotelma.

28.2.2022

Kaikkien kunta-alan sopimusten suhteellisesti samansuuruinen kustannusraami sekä yleiset palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n allekirjoituspöytäkirjan mukaan. Tämä koskee myös hyvinvointialueille 1. tammikuuta 2023 siirtyviä sopimuksia.

Lisäksi KT toi julki esityksensä hyvinvointialueilla sovellettavista luottamusmiesmääräyksistä siltä osin kuin ne poikkeaisivat KVTES:n luottamusmiesmääräyksistä.

Maanantaina 28. helmikuuta kokoontuvat niin KVTES-ryhmä kuin pääneuvotteluryhmäkin.

Kunta-alan neuvottelupöydässä ovat Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn lisäksi Sote (Super, Tehy, SPAL), Julkisen alan unioni JAU (JHL ja Jyty) sekä Kuntatyönantajat KT.

Kunta-alan virka- ja työehtosopimuksien voimassa oleva sopimuskausi päättyy 28. helmikuuta. Sopimukset koskevat noin 425 000:ta palkansaajaa.

Kerromme kuntasektorin virka- ja työehtosopimusneuvotteluista kotisivullamme www.juko.fi. Seuraa meitä myös Facebookissa ja Twitterissä @JUKOry aihetunnisteilla #neuvotellen2022 #kunta. Erityisesti opiskelijoille ja nuorille suunnattu neuvottelusisältö Instagramissa @juko_ry.

Tiedotteen alkuperäinen julkaisuaika 27.2.2022.

Lue lisää aiheesta