Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO: Voimme lisätä paikallista sopimista, jos kunnat panostavat palkkoihin

Paikallinen sopiminen etenee kunta-alalla vain, jos kunnilla on käytössään rahaa palkkaepäkohtien korjaamiseen ja palkkausjärjestelmien kehittämiseen – ja ne myös käyttävät sitä, linjaavat JUKOn puheenjohtaja Olli Luukkainen ja toiminnanjohtaja Maria Löfgren.

16.5.2019

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn puheenjohtaja Olli Luukkainen korostaa, että JUKO voi olla valmis lisäämään paikallista sopimista.

”Olemme valmiita lisäämään paikallista sopimista jopa palkkauskysymyksissä, kunhan koko paikallisen neuvottelutoiminnan toimintatapa muuttuu, ja kyseessä ei ole pelkkä säästäminen tai palkkausjärjestelmien kehittämisen kuivaharjoittelu. Onnistuminen edellyttää paikalliselta työnantajalta osaamista, aikaa, luottamusta ja rahaa”, Luukkainen sanoo.

Toiminnanjohtaja Maria Löfgrenin mukaan kuntien työntekijät pitävät tehtävän vaativuuteen perustuvaa palkkausta (TVA) oikeudenmukaisena. Sen on oltava jatkossakin kunta-alan palkkausjärjestelmän kehittämisen ydin. TVA on tarkoitus uudistaa tämän sopimuskauden aikana.

”Tarvitsemme osaamiseen, koulutukseen ja vastuuseen perustuvia palkkaeroja, jotta voimme tulevaisuudessakin saada töihin osaavaa ja motivoitunutta henkilöstöä. Tehtävien vaativuutta on luontevinta arvioida juuri työpaikoilla. Paraskaan palkkausjärjestelmä ei kuitenkaan toimi, jos siihen ei käytetä rahaa”, Löfgren muistuttaa.

Henkilöstölle taattava aito vaikutusmahdollisuus

Vuosien 2018–2019 kunnallisessa yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa oli käytössä paikallisesti jaettava 1,2 prosentin palkankorotuserä. Tarkoitus oli, että sen kohdentamisesta sovitaan henkilöstön kanssa.

”Nyt on selvästi nähty, että tämä ei kuitenkaan onnistunut. Pääluottamusmiehet kertoivat kyselyssämme, että yksimielisyys ei toteutunut täysin palkankorotuserän jaossa. Noin 40 prosenttia vastanneista kertoi, että henkilöstön vaikutusmahdollisuus toteutui korkeintaan jossain määrin. Jos työnantajat saavat yksin päättää, miten paikalliset palkankorotuserät jaetaan, heidän ei kannata lähteä aitoon neuvotteluun. Tähän onkin ensi kevään neuvottelukierroksella saatava muutos”, Maria Löfgren toteaa.

Nykyisessä palkkausjärjestelmässä on kehitettävä myös esimiesten palkkoja.

”Jos esimiesten palkkoja ei nosteta tehtävän vaativuutta vastaaviksi, silloin ei myöskään tunnusteta esimiesten avainroolia koko työyhteisön ja tuloksen tekemisen kannalta. Lisäksi syntyy tulppa, joka estää työntekijöiden palkkojen kehittämisen”, Olli Luukkainen toteaa.

Kunta-alan työmarkkinaseminaari 15.–16.5.

Olli Luukkainen ja Maria Löfgren puhuvat paikallisesta sopimisesta kunta-alan työmarkkinaseminaarissa Tampereella 15.5. Seminaarin teemana on murros ja sen järjestävät yhdessä KT Kuntatyönantajat, kunta-alan pääsopijajärjestöt ja Tampereen kaupunki. JUKOn neuvottelupäällikkö Jouni Vattulainen on mukana paneelissa keskustelemassa TVA:n tulevaisuudesta seminaarin toisena päivänä 16.5.

Seminaariohjelma: https://www.lyyti.fi/p/tyomarkkinaseminaari2019/fi/tyomarkkinaseminaari_15-1652019_tampere

Lisätiedot:
puheenjohtaja Olli Luukkainen
p. 0500 652872, olli.luukkainen@oaj.fi, Twitter: @OlliLuukkainen

toiminnanjohtaja Maria Löfgren
p. 040 568 2798, maria.lofgren@juko.fi, Twitter: @marialofg

Tiedotteen alkuperäinen julkaisuaika 15.5.2019.

Lue lisää aiheesta